Φωκική Αναπτυξιακή: Ξεπέρασαν το 200% του προϋπολογισμού οι προτάσεις

sterea-ellada-ypaithros
-Διαφήμιση-
Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER της αναπτυξιακής Φωκικής ΑΕ – ΑΑΕ ΟΤΑ για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημόσιου χαρακτήρα. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ήταν σημαντικά αυξημένες και ξεπέρασαν ακόμα και το 200%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατατέθηκαν συνολικά 29 προτάσεις με προϋπολογισμό 3.217.000 ευρώ περίπου. Στο σύνολό τους, είναι δήμοι της περιοχής παρέμβασης και συλλογικοί φορείς, όπως πολιτιστικοί σύλλογοι, αστικές και μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Στις προτάσεις που υποβλήθηκαν σημαντικό ενδιαφέρον παρουσίασαν αυτές για παιδικούς σταθμούς και αγροτικά ιατρεία. Μεγάλο ενδιαφέρον έδειξαν, επίσης, οι δικαιούχοι για τη θεματική του τουρισμού, που είχε να κάνει με υποδομές μικρής κλίμακας, με θέματα που έχουν σχέση με την προβολή και την προώθηση των περιοχών τους, με ποδηλατικές διαδρομές, με υποδομές αναψυχής, με τουριστικές πληροφορίες και άλλα.

Στον τομέα της πολιτιστικής αναβάθμισης και της αποκατάστασης της περιβαλλοντικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και τον τόπων με υψηλή οικολογική αξία, καθώς και στον τομέα των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εδώ συμπεριλαμβάνονται πολιτιστικά συνεδριακά κέντρα, μουσεία και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της υπαίθρου, δηλαδή μύλοι, γεφύρια κ.ά.) υποβλήθηκαν επτά προτάσεις.

Στον τομέα που αφορούσε τη βελτίωση πρόσβασης στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κάτι το οποίο αφορά το σύνολο των περιοχών λόγω και του γεωγραφικού τους ανάγλυφου, οι προτάσεις ήταν αρκετά περιορισμένες, μόλις τρεις. Τέλος, σε ό,τι αφορούσε την πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες καταστροφές υποβλήθηκε μόνο μία πρόταση.

-Διαφήμιση-