Φύλακες της φύσης οι ενεργοί πολίτες

Σειρά πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος της Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του έργου «Φύλακες της φύσης ενεργοί πολίτες για την αειφόρο διαχείριση και διαφύλαξη προστατευόμενων περιοχών», σε μια προσπάθεια αναζήτησης λύσεων και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.

Το συγκεκριμένο έργο, υλοποιείται μέσα από το πρόγραμμα Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Οικοτουρισμού. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 12 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Στοχεύει στην ενδυνάμωση και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε σχετική ημερίδα για την ανάδειξη του προβλήματος της ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων στην προστατευόμενη περιοχή του εθνικού πάρκου της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και περιοχή Natura λίμνης Τριχωνίδας. Στην ημερίδα συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι τοπικών φορέων και οργανώσεων, αλλά και απλοί πολίτες.

Ο Γιάννης Σελιμάς, συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων, παρουσίασε τα αποτελέσματα της μελέτης καταγραφής και αξιολόγησης χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων του εθνικού πάρκου λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού και εστιών απορριμμάτων στην παραλίμνια ζώνη της περιοχής Natura λίμνης Τριχωνίδας.

Στην τοποθέτησή του ο αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας, Λάμπρος Δημητρογιάννης, ανέφερε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων διέπεται στη χώρα μας από έναν κυκεώνα νομοθετημάτων και κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, δυσκολεύοντας όλους τους φορείς, θεσμικούς και μη, στην επίλυση προβληματικών καταστάσεων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων.

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο ένα σωστό και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και το χτίσιμο συνεργειών μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών.