gaiasense: Ραχοκοκαλιά του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα

Αξιόπιστο, ολοκληρωμένο, ευφυές σύστημα αγροτικών υπηρεσιών

Η γεωργία, αξιοποιώντας τα άλματα που γίνονται συνεχώς στην τεχνολογία, έχει φτάσει, από τα απλά εργαλεία χειρός και τον μηχανικό εξοπλισμό, σε λύσεις που κρύβουν πίσω τους ανεπτυγμένη «νοημοσύνη». Η ευφυής γεωργία, κορύφωση όλης αυτής της εξέλιξης, είναι η εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και ανάλυσης δεδομένων, με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό ολόκληρου του συστήματος παραγωγής.

Τι είναι το gaiasense της NEUROPUBLIC και ποια είναι τα οφέλη του

Tο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC αποτελεί σύμμαχο του παραγωγού στις προκλήσεις της εποχής, καθώς είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της παραγωγής, που λαμβάνει και επεξεργάζεται δεδομένα από πολλαπλές πηγές. Με αυτόν τον τρόπο, αξιοποιεί όλη τη διαθέσιμη τεχνολογία για να οδηγήσει στη λήψη ορθών αποφάσεων και, κατ’ επέκταση, σε οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.

Πρόκειται για μία ελληνική καινοτομία που παντρεύει τις τεχνολογίες πληροφορικής με τη γεωπονική επιστήμη με ολιστικό τρόπο και αποσκοπεί στη μετάβαση της αγροδιατροφής στο ψηφιακό μέλλον.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται, πρώτον, από τεχνολογική υποδομή χιλιάδων αισθητήρων IoT, εγκατεστημένων σε καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής γης και, δεύτερον, από επιστημονική υποδομή που τη συνθέτουν δεκάδες μοντέλα για την άρδευση, τη λίπανση και τη φυτοπροστασία σημαντικού αριθμού καλλιεργειών. Επιπρόσθετα, ο αγρότης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες gaiasense μέσω του αντίστοιχου application στο κινητό του.

To σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της NEUROPUBLIC εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλη την ελληνική επικράτεια –αλλά και σε αρκετές χώρες της ΕΕ– από τον θεσσαλικό κάμπο, τη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

gaiasense: Συνώνυμο της ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα

H συγκεκριμένη εφαρμογή κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά των γεωργικών apps με πάνω από 100.000 χρήστες, συμβάλλοντας στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής, στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων και αρδευτικού νερού, κοινώς στην εξοικονόμηση πόρων, και, φυσικά, χρήματος, καθώς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την παραγωγή. Την ίδια στιγμή, επιτρέπει τη μείωση των επιπτώσεων της γεωργίας στο περιβάλλον και το κλίμα, ενώ δημιουργεί πρόσθετη αξία στα αγροτικά προϊόντα. Η πρωτοποριακή εφαρμογή ευφυούς γεωργίας gaiasense app απέκτησε επίσημη πιστοποίηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο των Οικολογικών Προγραμμάτων (eco schemes) που υλοποιούνται, σύμφωνα με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ.

Τι λένε τα νούμερα

Σύμφωνα με πολυετείς έρευνες που έγιναν στο χωράφι, όπου αναλύθηκε η εφαρμογή του συστήματος gaiasense της NEUROPUBLIC σε διαφορετικές εδαφικές και κλιματικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε μια πληθώρα καλλιεργειών, τα αποτελέσματα ήταν τουλάχιστον εντυπωσιακά. Μετά την υιοθέτηση των συμβουλών ευφυούς γεωργίας από το σύστημα gaiasense της NEUROPUBLIC, επιτεύχθηκε μείωση του κόστους άρδευσης μεταξύ 20,23%-33,76%.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μείωση κατά μέσο όρο της τάξεως του 21,89% και έως 40,84% στο κόστος λίπανσης, ενώ υπήρξε πτώση 33,72% και στο κόστος φυτοφαρμάκων. Τέλος, όσον αφορά το κόστος κατανάλωσης ενέργειας, ο μέσος όρος έφτασε το -20,18%. Την ίδια στιγμή, παρατηρήθηκε βελτιωμένη απόδοση χρήσης αζώτου, που έφτασε έως και το 30% ανάλογα με την καλλιέργεια, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα και μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.