Γεωργία ακριβείας στα ελαιόδεντρα

H γεωργία ακριβείας και οι εφαρμογές της τίθενται στις υπηρεσίες του ελαιοκομικού τομέα της Δυτικής Ελλάδας με τη συνεργασία της περιφέρειας και της εταιρείας «Οικοανάπτυξη». Πρόκειται για το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη μιας πρότυπης υπηρεσίας γεωργίας ακριβείας για την ελαιοκαλλιέργεια», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική Ελλάδα 2014-2020 – RIS3.

Το έργο περιλαμβάνει έρευνα και δράσεις σε 6.000 στρέμματα ελαιώνων στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Με τη συμμετοχή επιλεγμένων παραγωγών γίνεται τοποθέτηση και συστηματική παρακολούθηση πυκνού δικτύου δακοπαγίδων, παρακολουθείται η άρδευση και η φυτοπροστασία, με βάση την εδαφοκλιματική και αγρονομική ταξινόμηση των ελαιώνων, ενώ γίνονται λήψεις δορυφορικών δεδομένων με πτήσεις drone και τοποθέτηση επίγειων αισθητήρων.

Επιπλέον, γίνεται συλλογή και ανάλυση εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών δεδομένων και μέτρηση δεικτών ποιότητας και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των καρπών. Το έργο είναι διετούς διάρκειας και υλοποιείται με τη συνεργασία της εταιρείας με το Εργαστήριο Εδαφολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.