Γιατί καθυστερεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα βιολογικά

Απαραίτητο να καλυφθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών και να προληφθούν οι απάτες

Γιατί καθυστερεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα βιολογικά

Σε διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμα η Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το νέο νομοθετικό πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Η ολλανδική προεδρία, παρά τις υποσχέσεις της, δεν κατόρθωσε να συγκεράσει τις διαφωνίες μεταξύ της ΕΕ και των κρατών-μελών και μετέφερε το θέμα στην τρέχουσα προεδρία της Σλοβακίας.

Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση για τα βιολογικά προϊόντα αυξάνεται σταθερά στην Ευρώπη, το ποσοστό των αγροτών που αποφασίζουν να μετατρέψουν τις εκτάσεις τους σε βιολογικές δεν ακολουθεί την ίδια αύξηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως αντιμετωπίζουν μεγάλο κόστος παραγωγής. Ένα νέο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο πρέπει, λοιπόν, να τεθεί σε ισχύ, το οποίο θα παρέχει τόσο τις πολιτικές όσο και τα οικονομικά μέσα που θα κάνουν τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία πιο ελκυστικές για τον αγρότη.

Τι θα περιλαμβάνει

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κύριοι λόγοι εφαρμογής ενός νέου νομοθετικού πλαισίου είναι να καλυφθούν περισσότερο οι απαιτήσεις των καταναλωτών, να προληφθούν οι απάτες και να ανταποκριθεί η βιολογική παραγωγή στη ζήτηση των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα. Συγκεκριμένα:

  • Οι βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για τις περιοχές όπου έχουν επιλέξει να καλλιεργούν τα βιολογικά προϊόντα τους, γιατί θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν υπολείμματα που θα βρεθούν στα προϊόντα, ακόμα και αν προέρχονται από τις γειτονικές εκμεταλλεύσεις.
  • Οι βιοκαλλιεργητές στις αναπτυσσόμενες χώρες με εντελώς διαφορετικές μετεωρολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες που θεσπίζονται για τις ευρωπαϊκές συνθήκες.
  • Οι αγρότες θα πρέπει να μετατρέψουν ολόκληρο το αγροτεμάχιο που διαθέτουν την ίδια χρονική στιγμή και όχι τμηματικά.

Διαφοροποιήσεις

Έλεγχοι: Τόσο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο επιθυμούν οι έλεγχοι για τα βιολογικά προϊόντα να παραμείνουν στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη βιολογική γεωργία. Αντίθετα, η Κομισιόν επιθυμεί οι έλεγχοι να μεταφερθούν στον γενικό έλεγχο των τροφίμων.

Εισαγωγές: Όσον αφορά τις εισαγωγές, θα επιτρέπεται σε τρίτες χώρες να κάνουν εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ με την αμοιβαία αναγνώριση των συστημάτων και των διαδικασιών που διαθέτουν. Θα πρέπει, δηλαδή, η κάθε χώρα να αναγνωρίζει τα προϊόντα της άλλης ως βιολογικά, αφού θα έχουν περάσει πρώτα από συγκεκριμένες διαδικασίες πιστοποίησης.

Παραγωγή και μεταποίηση: Οι λεπτομερείς κανόνες που θα διέπουν τον τρόπο παραγωγής και μεταποίησης των βιολογικών προϊόντων είναι ακόμα προς διαπραγμάτευση.

  • Βικτωρία Αποστολοπούλου