Ο Γιώργος Κατσούλης τoυ ΑΣ ‘Ένωση Μεσσηνίας’, πρόεδρος του προσωρινού ΔΣ του ΣΑΣΟΕΕ

Τη ανάληψη της προεδρίας του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΑΣΟΕ)">ΣΑΣΟΕΕ) ανέλαβε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, ο Γιώργος Κατσούλης μέλος της ΕΑΣ «Ένωση Μεσσηνίας».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΑΣΟΕΕ:

«Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι εταιρείες του Αγροτικού τομέα, και συγκεκριμένα ο ΑΣ Ένωση Μεσσηνίας, ο ΑΣ Άρτας Φιλιππιάδας, η ΑΕΣ Κορινθίας και η ΑΕ Κιάτου, μέλη του ΣΑΣΟΕΕ, ενεργώντας με αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας προς τον ίδιο τον ΣΑΣΟΕΕ, αλλά και προς τα μέλη του, ζητήσαμε με την ιδιότητά μας ως μέλη του ΣΑΣΟΕΕ, τον διορισμό Προσωρινής Διοίκησης από το αρμόδιο Δικαστήριο, ώστε να συνεχιστεί η λειτουργία του ΣΑΣΟΕΕ με νόμιμα εκλεγμένο από την Γενική Συνέλευση Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εκπληρώσει τους καταστατικούς του σκοπούς. Λάβαμε την σχετική έγκριση και προχωρήσαμε στην συγκρότηση του 21 μελούς προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία του τελευταίου ΔΣ, έληξε τον Μάρτιο του 2021 και παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021. Έκτοτε ο ΣΑΣΟΕΕ στερείται Διοικήσεως, συνεπώς αδυνατούσε να πραγματοποιήσει μια σειρά νομικών ενεργειών, οι οποίες δημιουργούν οικονομικές συνέπειες τόσο για την ίδια όσο και κυρίως για τα μέλη της.

Πέραν αυτών όμως, η περίοδος την οποία διερχόμαστε, είναι εξαιρετικά σημαντική για τα μέλη μας, Συνεταιριστές και Αγρότες γενικά, που στερούνται οποιοσδήποτε σοβαρής εκπροσώπησης σε περίοδο έντονων προβλημάτων, όπως είναι τόσο το κόστος παραγωγής (πετρέλαιο, ζωοτροφές, λιπάσματα αναλώσιμα κλπ), όσο και οι τραπεζικές απειλές προς Αγρότες και Συνεταιρισμούς για οφειλές, σε μια περίοδο που κρίνεται η βιωσιμότητα ολόκληρου του πρωτογενούς τομέα.

Η αναγκαιότητα της συνέχισης της δραστηριότητας του ΣΑΣΟΕΕ στη βάση των αρχών στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία του και η λειτουργία του, είναι απαραίτητη σήμερα, δεδομένου ότι με την δημιουργία της ΕΘΕΑΣ και την καταστρατήγηση του κανόνα της αντιπροσωπευτικότητας και των διεθνών αρχών του συνεργατισμού, η πλειοψηφία των Συνεταιρισμών αισθάνονται άστεγοι από πλευράς εκπροσώπησης και καθοδήγησης. Πρέπει συγκροτημένα να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που προκύπτουν από τον νόμο 4673/2020, να καθοδηγήσουμε τα μέλη μας στην τροποποίηση των καταστατικών αλλά και να προβάλουμε και να διεκδικήσουμε την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των μελών και αγροτών μας που εγείρουν οξύτατα θέματα βιωσιμότητας».