Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στο πλευρό των παραγώγων της Θράκης

Η Θράκη, μια περιοχή με εκτεταμένη καλλιεργητική δραστηριότητα, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τις δράσεις παρέμβασης και υποστήριξης των παραγωγών που αναπτύσσει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με τη συνεργασία των τοπικών συνεταιριστικών οργανώσεων και του συνεργαζόμενου δικτύου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών της περιφέρειας.    

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Στο πλευρό των παραγώγων της ΘράκηςΩς στρατηγικός συμμαχικός εταίρος της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στον νομό Ροδόπης, ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης προχώρησε στη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών στην Κομοτηνή, τις Σάπες, τον Ίασμο και την Ξυλαγανή. Πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα παραγωγών, που αριθμεί 10.625 εγγεγραμμένα μέλη στη Θράκη, και συγκεκριμένα στην Ροδόπη και τον Έβρο, εκ των οποίων περίπου οι 7.000 είναι ενεργοί, σύμφωνα με τον πρόεδρο, Εσάτ Χουσεΐν.

Το κατάστημα της Κομοτηνής άνοιξε τον Μάρτιο, με σκοπό να καλύψει μια σειρά αναγκών όχι μόνο των καπνοπαραγωγών, αλλά όλων των αγροτών και των κτηνοτρόφων. «Εκφράζουμε τη συνεργασία με την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών για να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τους παραγωγούς μας. Θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά όλα τα προγράμματα για να μπορούμε να τους βοηθήσουμε», εξηγεί ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας.

Ο ίδιος εισπράττει τα θετικά σχόλια των καπνοπαραγωγών, με τους οποίους έρχεται σε καθημερινή επαφή, από τη δημιουργία των ΚΕΑ την φετινή άνοιξη. «Η δομή των Κέντρων Εξυπηρέτησης Αγροτών θα βρίσκεται κοντά στους αγρότες όλο τον χρόνο και τους καλούμε για όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν να απευθύνονται στα ΚΕΑ. Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που τα έχει στελεχώσει είναι εκεί για να δώσει απαντήσεις και λύσεις. Επίσης, μπορούν να λάβουν συμβουλές για όποια προγράμματα τους ενδιαφέρουν», μεταφέρει ο Εσάτ Χουσεΐν. Σημειώνει ότι διαθέτουν πλήθος ειδικοτήτων, όπως γεωπόνους, αγροτοοικονομολόγους, τεχνικούς υπολογιστών. Το σύνολο του προσωπικού που προσελήφθη είναι 27 άτομα, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Καταστήματα συμβουλευτικά των παραγωγών, η Κοινοπραξία λειτουργεί επίσης στους Ασώματους, τα Αρριανά και την Φιλλύρα του Νομού Ροδόπης.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα ΚΕΑ είναι: μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, δηλώσεις καλλιέργειας ΟΣΔΕ, προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, εγκατάσταση νέων γεωργών, σχέδια βελτίωσης, εξισωτική αποζημίωση, συμπλήρωση και τήρηση μητρώου αιγοπροβάτων, διαχείριση επιστροφής ΦΠΑ, συμπλήρωση και τήρηση μητρώου εισροών – εκροών στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης, ανανέωση γεωτρήσεων, ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων, ΚΤΕΟ ψεκαστικών και δημιουργία ομάδων παραγωγών.

Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης

Ο Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Θράκης εκφράζει περίπου 7.000 ενεργούς καπνοπαραγωγούς, στοχεύοντας στο συμφέρον των μελών του. Διαθέτει πιστοποιητικό ολοκληρωμένης διαχείρισης ISO 2.1 και AGRO 2.2. Το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό του, σε συνδυασμό με τις τεράστιες δυνατότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ενημέρωσης, εξυπηρέτησης αλλά και επίλυσης των ζητημάτων που αφορούν στα μέλη του Συνεταιρισμού, αλλά και τον κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο της περιοχής.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020                                                                    

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των παραγωγών της Θράκης, ανέπτυξε ένα δίκτυο πολλαπλών σημείων ενημέρωσης. Τα σημεία ενημέρωσης, τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών που είναι συνεργάτες της, παρείχαν πληροφόρηση για τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα, προκειμένου η ενημέρωση να είναι αμεσότερη και πιο αποτελεσματική, πραγματοποιήθηκαν ημερίδες από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ώστε να εκπαιδευτούν οι αρμόδιοι γεωπόνοι των κατά τόπους ΚΕΑ για το Μέτρο των Νέων Αγροτών και των Βιολογικών Καλλιεργειών. Στις δραστηριότητες αυτές, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ είχε την άμεση συνεργασία του Συνεταιρισμού Καπνοπαραγωγών Θράκης.

Ειδικότερα, για το μέτρο 11, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΓΑΙΑ CAP “Το χτες και το αύριο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής” και σε συνεργασία με την Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Διδυμοτείχου – Έβρου και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας, διοργάνωσε εκπαιδευτική ημερίδα όπου συμμετείχαν δεκάδες παραγωγοί του Έβρου. Θέμα της ημερίδας ήταν: «ΚΑΠ 2014 – 2020: Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία». Στη διάρκειά της, στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και φορέων πιστοποίησης παρουσίασαν αναλυτικά πτυχές της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Οι παραγωγοί ενημερώθηκαν για θέματα όπως οι δράσεις που σχετίζονται με το Μέτρο 11 και οι αρχές εφαρμογής βιολογικής γεωργίας. Επίσης, αναλύθηκαν διεξοδικά τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, οι απαιτήσεις και η διαδικασία πιστοποίησης καθώς επίσης οι τεχνικές απαιτήσεις πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, φυτικής παραγωγής και ειδικότερα κτηνοτροφικών φυτών.

Στο πλαίσιο των υλοποιούμενων δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, υποβλήθηκαν 35 φάκελοι νέων αγροτών και 383 αιτήσεις στήριξης για τη βιολογική γεωργία, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων παραγωγών. Στη διαδικασία αυτή συμμετείχαν, σε συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών, οι συνεταιρισμοί: Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ορεστιάδας, Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Διδυμοτείχου-Έβρου, Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Ξάνθης και Συνεταιρισμός Καπνοπαραγωγών Ξάνθης .

Ευφυής Γεωργία – Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος

Η βαμβακοκαλλιέργεια είναι μια από τις βασικότερες καλλιέργειες της Θράκης. Θέλοντας να ενισχύσει την αναπτυξιακή προσπάθεια των παραγώγων της Κομοτηνής, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ συμμετείχε σε εκδήλωση με θέμα «Η Αγορά και η καλλιέργεια του Βάμβακος. Τάσεις και προοπτικές». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή από τη Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος. Η συμμετοχή της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ επικεντρώθηκε στην παρουσίαση χρηματοδοτικών λύσεων και καλλιεργητικών πρακτικών σχετικών με το βαμβάκι. Αναλύθηκαν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα που παρέχει το ΕΣΠΑ στους παραγωγούς και οι τεχνικές ευφυούς γεωργίας, τις οποίες παρέχει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με εφαρμοστικό πεδίο τη βαμβακοκαλλιέργεια.

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Στο πλευρό των παραγώγων της Θράκης

Σε μια γεμάτη ενδιαφέρον συζήτηση με τους βαμβακοπαραγωγούς, παρουσιάστηκαν, σε βάθος, οι λύσεις ευφυούς γεωργίας που παρέχει η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Οι λύσεις αυτές αποτελούν ένα μοντέλο διαχείρισης της παραγωγής που βασίζεται σε συστηματικές μετρήσεις, παρατηρήσεις και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης με τη βοήθεια και των τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των καλλιεργητικών πρακτικών. Επιτρέπει την εφαρμογή εισροών (π.χ. λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά και νερό άρδευσης) με ακρίβεια, αποτρέποντας την αλόγιστη χρήση τους και μειώνοντας έτσι το κόστος παραγωγής με ένα περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Τα στοιχεία αυτά αποκτούν ιδιαίτερα σημαντική βαρύτητα σε καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, η οποία αποτελεί μια βασική και μεγάλης έκτασης καλλιέργεια στη Θράκη. Η τεχνολογία ευφυούς γεωργίας συμβάλλει ουσιαστικά στην ιχνηλασιμότητα του προϊόντος και στα οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτήν για τους βαμβακοπαραγωγούς.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στηρίζει ενεργά όλες τις προσπάθειες ενδυνάμωσης των διεπαγγελματικών οργανώσεων, τις οποίες έχει ανάγκη η αγροτική οικονομία του τόπου.

Συνεργασία με όρους επιτυχίας

Η στρατηγική της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στηρίζεται στις αρχές καινοτομία – τεχνολογία – παραγωγή, επιτυγχάνοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και έγκυρης ενημέρωσης προς τους αγρότες αλλά και τις ομάδες και τους συνεταιρισμούς. Ειδικά σε έναν αγροτικό νομό όπως η Ροδόπη, καθίσταται αναγκαία η διεκπεραίωση κάθε ανάγκης και ζητήματος των παραγωγών που συνδέεται με τους κρατικούς φορείς. Επίσης, είναι ουσιαστική η συμβολή στην οργάνωση και τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγικής διαδικασίας. Πολύτιμος σύμμαχος στην όλη διαδικασία είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγροτικών υπηρεσιών με ενημέρωση μέσα από τη GAIA-PEDIΑ, δικτύωση μέσα από το GAIA-NET, εκπαίδευση και πιστοποίηση μέσα από την υπηρεσία GAIA-LEARNING.

Οι καπνοπαραγωγοί και συνολικά οι παραγωγοί της Ροδόπης απέκτησαν έναν νέο σύμμαχο, που θεωρεί προτεραιότητα τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους.