Η βιολογική γεωργία στη μάχη για την κλιματική αλλαγή

Προκύπτουν οφέλη ακόμα και στην αντοχή των καρπών οι οποίοι αποδίδουν σε συνθήκες ξηρασίας

Η βιολογική στη μάχη για την κλιματική αλλαγή

Η γεωργία στο σύνολό της μπορεί να αποτελέσει ένα από τα μέτρα προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, παρά τα απροσδόκητα κλιματικά φαινόμενα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα τεχνολογίας και καινοτομίας του διεθνούς οργανισμού για τη βιολογική παραγωγή IFOAM (Technology innovation platform), υπάρχουν μέθοδοι, όπως η βιολογική γεωργία, που μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να μειώσουν τις επιπτώσεις της. Η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί τη γνώση των αγροτών σε θέματα όπως η διαχείριση των καλλιεργειών χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και των ζώων, ώστε να εκτρέφονται με τεχνικές που προωθούν την ευζωία τους. Δυστυχώς, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα πίσω σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης ως προς την ανάληψη μιας συνολικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Νέα παράσιτα, ζιζάνια και ασθένειες, είναι πιθανό να είναι λιγότερο παρεμβατικά σε εδάφη που περιέχουν ποικιλία ειδών

Όπως επισημαίνεται στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, η βιολογική παραγωγή χρησιμοποιεί τεχνικές για τη βελτίωση του εδάφους, διατηρώντας την παραγωγικότητα των καρπών σε περιπτώσεις ξηρασίας, πλημμυρών ή αύξησης της θερμοκρασίας. Το έδαφος που καλλιεργείται με τις μεθόδους της βιολογικής γεωργίας αποκτά ιδιαίτερες δυνατότητες αποθήκευσης του νερού, με αποτέλεσμα να απορροφά πολύ μεγαλύτερες ποσότητες βρόχινου νερού. Η διεισδυτική ικανότητα του νερού ήταν 20% με 40% υψηλότερη στα εδάφη που καλλιεργήθηκαν με βιολογικές τεχνικές σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία, σε μελέτη που διενεργήθηκε στην Ελβετία πριν από μερικά χρόνια.

Το νερό που παραμένει στο έδαφος βοηθά στην παραγωγή των καλλιεργειών την περίοδο μεγάλης ξηρασίας. Τέτοιες μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλες περιοχές όπως στην Αιθιοπία, την Ινδία και την Ολλανδία, όπου σε μεγάλες περιόδους ξηρασίας οι βιολογικές καλλιέργειες συνέχισαν να παράγουν καρπούς. Επιπλέον, η εναλλαγή των μεθόδων καλλιέργειας στη βιολογική παραγωγή μειώνει τους κινδύνους που προκαλούνται από τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού.

Τα εδάφη που είναι πλούσια σε φυσικά στοιχεία «διαχειρίζονται» πιο αποτελεσματικά την κλιματική αστάθεια. Επιπλέον, νέα παράσιτα, ζιζάνια και ασθένειες, αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, είναι πιθανό να είναι λιγότερο παρεμβατικά σε εδάφη που περιέχουν ποικιλία ειδών, όπως στη βιολογική γεωργία.

  • Βικτωρία Αποστολοπούλου