Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην αγροδιατροφή

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Πριν από λίγες ημέρες, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι πανεπιστημιακές σχολές, που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, τη διατροφή και τα ποτά σημείωσαν άνοδο, ενώ τα αντίστοιχα ΤΕΙ εμφάνισαν πτώση.

Υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού σε ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

Η προσδοκία επαγγελματικής αποκατάστασης δημιουργεί ζήτηση, προσανατολίζει τον ενδιαφερόμενο υπέρ της μίας ή της άλλης κατεύθυνσης, ενώ διαμορφώνει και τις βάσεις. Μόνο που ο προσανατολισμός αυτός στην Ελλάδα υστερεί δραματικά και όχι απλά λόγω κρατικής ανεπάρκειας.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Σύνδεσμος Τροφίμων και Ποτών της Βρετανίας δημοσίευσε την Έκθεση «Ξεκλειδώνοντας το ταλέντο». Υπολογίζεται ότι οι βιομηχανίες του τομέα θα χρειαστούν το αμέσως προσεχές διάστημα 130.000 νέους εργαζομένους.

Ο Σύνδεσμος επιπλέον προσδιορίζει τις προτεραιότητες ειδικοτήτων που αφορούν τεχνολόγους, μηχανολόγους, ενσωμάτωση καινοτομιών, διεύθυνση, διαχείριση καταναλωτικής ζήτησης. Τέλος, προτείνει ένα κοινό σχέδιο δράσης με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που ενισχύουν την ποιότητα και την ποσότητα των θέσεων μαθητείας και πρακτικής εξάσκησης, βελτιώνουν τον ρόλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον προσανατολισμό των νέων, αναδεικνύουν τη σημασία και κάνουν πιο ελκυστική τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και ποτών, αλλά και τον αγροτικό τομέα ευρύτερα. Μάλιστα, πολλές από τις εν λόγω τεκμηριωμένες προτάσεις προέρχονται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, που λειτουργούν και στην Ελλάδα.

Καλό θα ήταν λοιπόν, ειδικά στη σημερινή συγκυρία που αναζητούμε εναγωνίως παραγωγικό προσανατολισμό, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των επιχειρήσεων να επεκταθεί και σε αυτό το πραγματικά μεγάλο ζήτημα.                                                         

-Διαφήμιση-