Η βιολογική γεωργία μπορεί να κάνει τα υποβαθμισμένα εδάφη γόνιμα

Η χρήση νέων «εργαλείων» αλλάζει τα δεδομένα

Η βιολογική γεωργία μπορεί να κάνει τα υποβαθμισμένα εδάφη γόνιμα

Τα εδάφη που καλλιεργούνται με τις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν την υποβάθμιση του εδάφους, αφού είναι περισσότερο ανθεκτικά στο νερό και την απώλεια των θρεπτικών συστατικών, αναφέρει έρευνα του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Η ερημοποίηση που προκαλείται στα υποβαθμισμένα εδάφη προκαλείται από την υπερβολική καλλιέργεια και την υπερβόσκηση, που οδηγούν στην εξάντληση του εδάφους και την διάβρωσή του. Μειώνει την παραγωγικότητα του εδάφους, όπως επίσης και την παραγωγή.

Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς, διαμέσου της βιολογικής γεωργίας, για να επαναφέρει στα εδάφη την γονιμότητα. Το πρώτο και κύριο εργαλείο που χρησιμοποιούν οι βιοκαλλιεργητές είναι τα βιολογικά λιπάσματα, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τα υποβαθμισμένα και προβληματικά εδάφη. Δεύτερον, η διατήρηση του νερού και των θρεπτικών συστατικών στο έδαφος αυξάνεται χάρη στο υψηλό επίπεδο οργανικής ύλης που υπάρχει στο έδαφος. Οι μικροοργανισμοί έχουν έτσι μια καλή βάση σίτισης, με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια σταθερή δομή στο έδαφος. Επιπλέον, η ικανότητα του εδάφους να κρατά το νερό δημιουργεί υψηλή υγρασία, με αποτέλεσμα η ποσότητα του νερού που χρειάζεται για άρδευση να μειώνεται σημαντικά.

Πρακτική Εφαρμογή

Έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στα πιο δύσκολα ίσως υποβαθμισμένα εδάφη για να αποδειχτεί αν οι παραπάνω πρακτικές μπορούν όντως να επαναφέρουν τη γονιμότητα. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ιδιαίτερα υποβαθμισμένη γη. Συγκεκριμένα, στα εδάφη εφαρμόστηκαν βιολογικές πρακτικές όπως η κομποστοποίηση, η λίπανση με βιολογικό λίπασμα και το σκέπασμα των καλλιεργειών. Το αποτέλεσμα ήταν τα εδάφη να μετατραπούν σε γόνιμα εδάφη, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εκτροφή ζώων και μελισσών.

Προβλήματα υψηλής αλατότητας

Ακόμα ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα εδάφη είναι η υψηλή αλατότητα, ο εμπλουτισμός δηλαδή της επιφάνειας του εδάφους με άλατα, που στην Ελλάδα δημιουργείται ως παρενέργεια της άρδευσης και της αποστράγγισης για την αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας. Η βιολογική γεωργία μπορεί να αντιμετωπίσει και την υψηλή αλατότητα των εδαφών. Σε αντίθεση με την συμβατική γεωργία, η βιολογική χρησιμοποιεί το βρόχινο νερό, το οποίο έχει αποδειχτεί ότι μειώνει την αλατότητα των εδαφών.

  • Βικτωρία Αποστολοπούλου