Συμπράξεις επιχειρήσεων στα τρόφιμα με επιδότηση από δράση του ΕΠΣΑ

Με έναν συνολικό «κουμπαρά» 280 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,8 εκατ. ευρώ προορίζονται για την αγροδιατροφή και τις επιχειρήσεις τροφίμων, μπαίνει την Πέμπτη στην αφετηρία η χρηματοδοτική δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ - Δημιουργώ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Συμπράξεις επιχειρήσεων στα τρόφιμα με επιδότηση από δράση του ΕΠΣΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και στόχο έχει να ενισχύσει την καινοτομία της διασύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, την εξωστρέφεια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Για τον σκοπό αυτόν, τα σχέδια που κατατίθενται θα πρέπει, όπως αναφέρεται και στη σχετική πρόσκληση, να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  1. Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
  2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.
  3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Η ενίσχυση έχει τη μορφή επιχορήγησης, το ποσοστό της οποίας ξεκινάει από το 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου και φτάνει –σε περιπτώσεις συμπράξεων με ερευνητικούς οργανισμούς– μέχρι το 100%. Στις δαπάνες που επιδοτούνται συγκαταλέγονται η βασική έρευνα, η βιομηχανική έρευνα, η πειραματική ανάπτυξη, οι μελέτες σκοπιμότητας, ακόμα και η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε έργου είναι τα 200.000 ευρώ για μία επιχείρηση, τα 350.000 ευρώ για δύο επιχειρήσεις, τα 450.000 ευρώ για τρεις επιχειρήσεις και τα 500.000 ευρώ για περισσότερες από τρεις επιχειρήσεις. Στις συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς, το ανώτατο όριο διαμορφώνεται στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στα 2 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος «ανοίγει» στις 23 Μαρτίου 2017 και μέσω αυτού θα διατεθούν 126 εκατ. ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Τα υπόλοιπα χρήματα από τον συνολικό προϋπολογισμό θα κατανεμηθούν ως εξής: 80 εκατ. ευρώ στον δεύτερο κύκλο, που έχει προγραμματιστεί να ανοίξει τον Απρίλιο του 2018 και 74 εκατ. ευρώ στον τρίτο κύκλο, έναν χρόνο μετά (Απρίλιος 2019).

Σημειωτέον ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλόμενων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

Κερδισμένοι και… ριγμένοι

Πέραν της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Αγροδιατροφής, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και σε άλλους κλάδους-κλειδιά, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις οποίες προβλέπεται να διατεθούν 51,8 εκατ. ευρώ, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (51,8 εκατ. ευρώ), ο Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες (22,4 εκατ. ευρώ), το Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη (33,8 εκατ. ευρώ). Στον αντίποδα, αρκετά μικρό –δεν ξεπερνά τα 5,6 εκατ. ευρώ– είναι το ποσό της δημόσιας δαπάνης, που πρόκειται να διατεθεί για έργα στους τομείς Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Θεματικοί τομείς

Δημόσια δαπάνη (εκατ. ευρώ)

Αγροδιατροφή – Βιομηχανία τροφίμων

44,8

Περιβάλλον – Βιώσιμη ανάπτυξη

33,6

Τουρισμός – Δημιουργικές βιομηχανίες

22,4

Τεχνολογίες Πληροφορικής –  Επικοινωνιών

51,8

Μεταφορές – Εφοδιαστική αλυσίδα

5,6

Υλικά – Κατασκευές

28

Αναδυόμενες τεχνολογίες

19,6

Πηγή: Υπ. Οικονομίας