Ηνωμένο Βασίλειο: Νέοι έλεγχοι ως προς τους κανόνες προέλευσης για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων

Βιολογικά προϊόντα προερχόμενα από την ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ελβετία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να καλύπτονται από τους όρους και τα πεδία εφαρμογής της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας (TCA) μεταξύ ΕΕ – Ηνωμένου Βασιλείου, για να μπορέσουν να εισαχθούν ως βιολογικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρόλο που για εισαγωγές βιολογικών προϊόντων από ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετία δεν απαιτούνται τα βρετανικά Πιστοποιητικά Ελέγχου (COI) έως τον Φεβρουάριο του 2025 και επομένως τα προϊόντα αυτά δεν υποβάλλονται σε ελέγχους προέλευσης, υπάρχουν περιπτώσεις σε πύλες εισόδου όπου επιβάλλεται αυτή η απαίτηση, αναφέρει σε δημοσίευσή του ο βρετανικός πιστοποιητικός φορέας Soil Association.

Προειδοποιώντας τους εισαγωγείς γι’ αυτό το ενδεχόμενο στην περίπτωση αποστολών που τυχόν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της TCA, ο φορέας δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές προς αναζήτηση διευκρινίσεων.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, για να γίνουν δεκτά στη χώρα ως βιολογικά προϊόντα προερχόμενα από ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετία, πρέπει είτε να έχουν παραχθεί σε αυτές, είτε να έχουν εισαχθεί και υποστεί περαιτέρω επεξεργασία εντός τους.

Κάτι τέτοιο υπογραμμίζει σε ανάλογη οδηγία που εξέδωσε το Λιμάνι του Ντόβερ, διευκρινίζοντας ότι η επανασυσκευασία ή η επανασήμανση δεν θεωρούνται επεξεργασία για βιολογικά προϊόντα προερχόμενα από τρίτες χώρες που επανεξάγονται από την ΕΕ ως τέτοια στο Ηνωμένο Βασίλειο.