Ιρλανδία: Χρηματοδοτεί ερευνητικό έργο για την ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων βιολογικής εκτροφής με 1,3 εκατ. ευρώ

Ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων παραγωγής κρέατος βιολογικής εκτροφής ερευνούν οι Ιρλανδοί για την υποστήριξη όσων ενδιαφέρονται να στραφούν στα βιολογικά, στο πλαίσιο του συνολικότερου στόχου για αύξηση των εκτάσεων. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, οι βιολογικές εκμεταλλεύσεις στη χώρα έχουν διπλασιαστεί και η κυβέρνηση στοχεύει στην επίτευξη του 10% βιολογικής καλλιέργειας έως το 2030.

Το νέο ερευνητικό έργο, με τίτλο Ανάπτυξη Βιώσιμων Συστημάτων Βιολογικής Γεωργίας (GRO-Farms), που ξεκινά υπό τη διαχείριση της Teagasc (Αρχή για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και των Τροφίμων) και του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου (UCD), απέσπασε χρηματοδότηση ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Τα 900.000 ευρώ προέρχονται από το αρμόδιο υπουργείο και τα υπόλοιπα 400.000 από την Teagasc, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού, Pippa Hackett.

Το έργο GRO-Farms θα αναπτύξει σχέδια βιώσιμων συστημάτων παραγωγής βόειου και πρόβειου κρέατος βιολογικής εκτροφής, ερχόμενο να καλύψει τα κενά που υπάρχουν σχετικά με τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία για την υποστήριξη Ιρλανδών αγροτών που θέλουν να μετατρέψουν τις επιχειρήσεις τους σε βιολογικές, με την υιοθέτηση, μάλιστα, βέλτιστων πρακτικών.

Η έρευνα θα αξιολογήσει, επίσης, τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις αυτών των βιολογικών συστημάτων παραγωγής κρέατος. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθούν ερευνητικές δοκιμές για την παραγωγή βόειου κρέατος, την πάχυνση των προβάτων, μαζί με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δείγματος αγροκτήματος βιολογικών κτηνοτροφικών καλλιεργειών.

«Η συγκριτική αξιολόγηση μέσω του έργου θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα τις οικονομικές επιδόσεις των βιοκαλλιεργητών σε όλες τις κύριες αγροτικές επιχειρήσεις, παρέχοντας ένα πολύτιμο εργαλείο για τους υπάρχοντες, αλλά και τους υπό μετατροπή παραγωγούς», σχολιάζει ο συντονιστής του έργου Δρ Kevin Kilcline. Κατά τον ίδιο, βασικό χαρακτηριστικό του έργου θα είναι η διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιολογική κοινότητα.

«Εκτιμώ ότι η βιολογική γεωργία προσφέρεται ως μια έτοιμη λύση για την προστασία των Ιρλανδών αγροτών και τον εφοδιασμό τους με τα εργαλεία που χρειάζονται για τη βελτίωση της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους βιωσιμότητας τα επόμενα χρόνια», σχολιάζει η αρμόδια υπουργός.