12 καινοτόμα έργα που αλλάζουν τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα της Ελλάδας

Ενεργοποιείται επενδυτικό πακέτο ύψους 29,6 εκατ. ευρώ

Επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, τα οποία στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος θα κινητοποιήσει επιπλέον επενδύσεις, που αναμένεται να οδηγήσουν στη διάθεση συνολικά 430,7 εκατ. ευρώ σε 142 νέα έργα. Μάλιστα, εκτιμάται ότι το πρόγραμμα LIFE, με τη χρηματοδότηση πλήθους διακρατικών έργων, θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ.

Gaiasense, PureAgroH2O, ClimaMed αλλάζουν τα δεδομένα στον πρωτογενή τομέα

Για την Ελλάδα εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος, συνολικά 12 έργα, ύψους 29,6 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα πέντε περιλαμβάνονται στα έργα «LIFE – Περιβάλλον και Αποδοτική Χρήση των Πόρων» και θα χρηματοδοτηθούν με 12,3 εκατ. ευρώ:

  1. Το LIFE GYR, με στόχο την ανάπτυξη και την παροχή πιστοποιημένων υπηρεσιών για πράσινες αστικές οδικές μεταφορές της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καινοτόμα πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη σε Ελλάδα, Τσέχικη Δημοκρατία και Ιταλία.
  2. Το LIFE gaiasense έρχεται να εφαρμόσει καινοτόμα συστήματα ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία, παρέχοντας λεπτομερείς ενημερώσεις για την ποιότητα του εδάφους, του νερού και της ατμόσφαιρας, συμβάλλοντας έτσι θετικά στο εισόδημα του παραγωγού μέσω της εξοικονόμησης νερού και της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων.
  3. Το LIFE NanoEXPLORE, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας και εργαλείων για την παρακολούθηση της έκθεσης από μηχανικά νανοϋλικά σε χώρους εργασίας και αστικές περιοχές.
  4. Το LIFE CAT4HEAVY έρχεται να μειώσει τις συνέπειες των παλαιών βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Υπόσχεται, μεταξύ άλλων, να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων και εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (κατά τουλάχιστον 30% ανά όχημα). Το νέο σύστημα θα δοκιμαστεί σε οχήματα του Δήμου Γαλατσίου στην Ελλάδα, της πόλης Μάντοβα και του λιμανιού της Γένοβας στην Ιταλία.
  5. Το LIFE PureAgroH2O, υπό τον συντονισμό του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου αντιδραστήρα που θα κάνει χρήση νέων τεχνολογιών, νανοδιήθησης και φωτοκατάλυσης, για τον καθαρισμό των αποβλήτων από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς. Το Πανεπιστήμιο της Αλμερίας θα εγκαταστήσει μια παρόμοια μονάδα σε βιομηχανία εσπεριδοειδών στην Ισπανία.
Στα έργα «LIFE – Φύση και Βιοποικιλότητα», περιλαμβάνονται τρία ελληνικά, που θα χρηματοδοτηθούν με 7,6 εκατ ευρώ:
  1. Το έργο LIFE PRIMED, με στόχο την αύξηση της έκτασης των προσωρινών λιμνών και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων προκειμένου να αντιστραφεί η μείωση των δασικών οικοτόπων. Αφορά το Δέλτα του Νέστου στην Ελλάδα και το δάσος Palo Laziale στην Ιταλία.
  2. Το LIFE Bonelli eastMed για την προστασία του αετού Bonelli (Aquila fasciata) στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί και ένα δίκτυο προστασίας του αετού στην ανατολική Μεσόγειο.
  3. Το LIFE GRECABAT είναι έργο για την αποκατάσταση του βιότοπου των νυχτερίδων, με τη βελτίωση των σπηλαίων/καταφυγίων τους και την προστασία 10 ειδών νυχτερίδας στις περιοχές Natura 2000 στην Ελλάδα.

Πρόγραμμα LIFE

Στα έργα «LIFE – Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» εγκρίθηκε το LIFE ASTI, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ. Στόχος του είναι ο σχεδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή ενός συνόλου συστημάτων πρόβλεψης για τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της επίδρασης του φαινομένου της «Αστικής Νησίδας Θερμότητας» (ΑΝΘ), κατά τη διάρκεια θερμικών επεισοδίων και τις επιπτώσεις τους στην υγεία σε δύο μεσογειακές πόλεις, τη Θεσσαλονίκη και τη Ρώμη.

Στα έργα «LIFE Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής», περιλαμβάνεται το LIFE ClimaMed, ύψους 2,9 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω του τομέα της Μεσογειακής Γεωργίας. Ειδικότερα, θα αναπτυχθεί σύστημα μέσω του οποίου θα συλλέγονται δεδομένα από γεωργικές εκτάσεις σε πραγματικό χρόνο, για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων μέτρησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του οργανικού περιεχομένου του εδάφους.

Στα έργα «LIFE Κλιματική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση» περιλαμβάνονται δύο ελληνικά, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τα:

  1. LIFE Grin μέσω του οποίου θα προωθηθεί στα αστικά κέντρα η ενσωμάτωση πράσινων υποδομών με στόχο τη βελτίωση της κλιματικής διακυβέρνησης των πόλεων.
  2. MILE21-LIFE μέσω του οποίου το καταναλωτικό κοινό θα λαμβάνει αξιόπιστες πληροφορίες πριν την αγορά νέους οχήματος όσον αφορά την εκπομή διοξειδίου του άνθρακα. Τα δεδομένα θα διατίθενται ηλεκτρονικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οργανώσεις καταναλωτών από το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία θα συμμετάσχουν στη δημιουργία αυτής της νέας πανευρωπαϊκής υπηρεσίας.