-Διαφήμιση-

Ο Θεόδωρος Καρυπίδης είναι Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας, «Ανατροπή-Δημιουργία»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαμορφώνοντας τις στρατηγικές και τις προτεραιότητές της στον αγροδιατροφικό τομέα, κατάφερε να ενεργοποιήσει τους ερευνητικούς, τους παραγωγικούς, αλλά και τους επιχειρηματικούς φορείς, με απώτερο στόχο τον εντοπισμό των μοναδικών χαρακτηριστικών της και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της.

Επέκταση αρδευτικών δικτύων και βελτίωση οδοποιίας

Καταφέραμε να εκσυγχρονίσουμε, αλλά και να επεκτείνουμε τα αρδευτικά δίκτυα σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, στοχεύοντας στην καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Βελτιώσαμε την αγροτική οδοποιία, ενώ εντάξαμε νέους αγρότες σε προγράμματα συνολικού κόστους 18.799.000 ευρώ, μέσα από τα οποία ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο πρωτογενής τομέας γενικότερα.

Στήριξη των προϊόντων μέσω των δικτύων «Arepo» και «Euromontana»

Προτεραιότητές μας αποτελούν η εισαγωγή καινοτομιών και νέων προϊόντων και υπηρεσιών που πρόκειται να αξιοποιήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, και να δημιουργήσουν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά δίκτυα «Arepo» και «Euromontana», συμβάλλοντας στη στήριξη και στην προστασία των προϊόντων ποιότητας και εξασφαλίζοντας μια αποτελεσματική στήριξη των γεωγραφικών ενδείξεων και των ποιοτικών προϊόντων, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από την οποία αναδεικνύουμε, προβάλλουμε και προωθούμε το σύνολο των αγροδιατροφικών προϊόντων που παράγονται ή μεταποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Δυτικής Μακεδονίας, με τέτοιον τρόπο ώστε να κατακτήσουν τη θέση που τους αξίζει στην τοπική, εθνική και διεθνή αγορά, προς όφελος των τοπικών παραγωγών, επαγγελματιών, επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμβάλλει, μεταξύ άλλων, σημαντικά στη μείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή με τη λειτουργία του πρώτου αυτοδιαχειριζόμενου υδροηλεκτρικού σταθμού στην Ελλάδα, του ΤΟΕΒ Βελβεντού.


Επιμόρφωση παραγωγών και ολοκληρωμένη διαχείριση προϊόντων

Καταφέραμε μετά από πρότασή μας στην κυβέρνηση να δρομολογήσουμε την ίδρυση του πρώτου τμήματος επιμόρφωσης του εθνικού δικτύου νέων αγροτών. Έτσι, οι νέοι αγρότες μας θα αποκτήσουν τα εφόδια εκείνα τα οποία θα τους βοηθήσουν να επενδύσουν στην παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής οικονομίας. Στόχος μας είναι η αξιοποίηση της ευφυούς γεωργίας, μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία θα εκμεταλλευτεί τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Μέσα από την επιστημονική έρευνα και τη γνώση, σε συνδυασμό με την πρακτική εμπειρία, υποστηρίζουμε όσους δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα στη διαχείριση της παραγωγής τους, αλλά και στην επέκταση των δυνατοτήτων τους.

-Διαφήμιση-