Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 180 κιλά ακατάλληλων τροφίμων στο park food festival

Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 180 κιλά ακατάλληλων τροφίμων στο park food festival
-Διαφήμιση-

Στις είκοσι επιχειρήσεις που έγινε υγειονομικός έλεγχος στο πρόσφατο park food festivalστο πάρκο Φαλήρου της Καβάλας, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας, ενώ κατασχέθηκε και καταστράφηκε ποσότητα τροφίμων 180 κιλών, που ήταν ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αναφέρει τα ακόλουθα: «Mε αφορμή τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν τόσο στα Μέσα Ενημέρωσης, όσο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για τον ρόλο της Υπηρεσίας μας κατά τη διάρκεια του PARK FOOD FESTIVAL και συγκεκριμένα την Παρασκευή 12.7.2019, που έλαβε χώρα στο πάρκο Φαλήρου, η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ θέλει να ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό για τα παρακάτω:

  • Ο υγειονομικός έλεγχος γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε ώρες λειτουργίας που είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σε χώρους όπου μεταξύ των άλλων, γίνεται και δραστηριότητα επιχείρησης τροφίμων, έτι δε περισσότερο όταν υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες, αλλά και όταν απευθύνονται σε ευρύ καταναλωτικό κοινό, όπως στην προκειμένη περίπτωση.
  • Ο υγειονομικός έλεγχος έγινε με τη συνοδεία αστυνομικών υπαλλήλων του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας και διεξήχθη σε κόσμιο και πολιτισμένο επίπεδο. Ελέγχθηκαν περίπου 20 (είκοσι) επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν στο σύνολό τους παραβάσεις της υγειονομικής νομοθεσίας με δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά που οφείλει να κατέχει, αλλά και να επιδεικνύει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και έγιναν προφορικές συστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων, για την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγειονομικής πρακτικής, για την ασφάλεια των παραγομένων και προσφερομένων τροφίμων, έχοντας ως γνώμονα την προστασία και διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή, ο οποίος καταναλωτής, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, είναι σε γενικές γραμμές ελλιπώς ενημερωμένος.

-Κατά τη διάρκεια του υγειονομικού ελέγχου, κατασχέθηκε και στη συνέχεια καταστράφηκε, ποσότητα τροφίμων 180 κιλών, περίπου, από 2 (δύο) επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ΩΣ ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, σύμφωνα με τον ν.4235/14, τα οποία ήταν έτοιμα προς διάθεση.

Οι εκθέσεις του υγειονομικού ελέγχου θα αποσταλούν σε όλες τις ελεγχθείσες επιχειρήσεις για ενημέρωση τους, όπως νομοθετικά προβλέπεται, καθώς και στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες, λόγω σχετικής αρμοδιότητας (λήψη διοικητικών μέτρων κ.λπ.), καθώς και στον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, για τη λήψη των διοικητικών μέτρων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Κάθε άλλο δημοσίευμα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τέλος, ευχαριστούμε δημόσια τον διοικητή, τους αξιωματικούς και αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας, για τη συνδρομή τους στο ελεγκτικό έργο της Υπηρεσίας μας και για την προθυμία της συνεργασίας τους, όποτε κι αν τους ζητηθεί».

Πηγή: k-tipos.gr

-Διαφήμιση-