Καθοδική η πορεία των εξαγωγών τον Ιούλιο – Ανοδική σε τρόφιμα, έλαια και καπνό

Μείωση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε χθες 07.09.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, τόσο τον Ιούλιο όσο και στο α’ επτάμηνο του 2023. Συγκεκριμένα, η μείωση διαμορφώθηκε σε 14,5% τον Ιούλιο (2023/2022) και σε 3,0% στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος (2023/2022). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι μεταβολές διαμορφώθηκαν σε μείωση 5,6% (Ιούλιος 2023/2022) και σε αύξηση 4,3% (Ιανουάριος-Ιούλιος 2023/2022). Αναλυτικά, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €4.266,3 εκατ. τον Ιούλιο του 2023 έναντι €4.992,2 εκατ. τον Ιούλιο του 2022 καταγράφοντας μείωση κατά €725,9 εκατ., δηλαδή 14,5%. Οι εισαγωγές ανήλθαν σε €6.721,0 εκατ. φέτος έναντι €8.098,6 εκατ. πέρυσι (μείωση €1.377,6 εκατ. | 17,0%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €2.454,7 εκατ. φέτος έναντι €3.106,4 εκατ. πέρυσι (μείωση €651,7 εκατ. | 21,0%).

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιουλ 23*

Ιουλ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

4.266,3

4.992,2

-725,9

-14,5%

Εισαγωγές

6.721,0

8.098,6

-1.377,6

-17,0%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.454,7

-3.106,4

651,7

-21,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η εικόνα παραμένει ίδια ακόμη κι αν αφαιρέσουμε από την εξίσωση τα πετρελαιοειδή. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ήταν μειωμένες κατά 5,6% (δηλαδή €175,4 εκατ.), οι εισαγωγές κατά 3,9% (δηλαδή €201,7 εκατ.) και το εμπορικό έλλειμμα κατά 1,3% (δηλαδή €26,3 εκατ.).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιουλ 23*

Ιουλ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

2.947,2

3.122,6

-175,4

-5,6%

Εισαγωγές

5.023,0

5.224,7

-201,7

-3,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-2.075,8

-2.102,1

26,3

-1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις στο α’ επτάμηνο του 2023 παρατηρείται μείωση των εξαγωγών κατά €918,0 εκατ., δηλαδή 3,0% καθώς από €31.028,2 εκατ. στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2022 ανήλθαν σε €30.110,2 εκατ. φέτος, αλλά και μείωση των εισαγωγών από €52.228,8 εκατ. πέρυσι σε €47.457,7 εκατ. φέτος (ήτοι €4.771,1 εκατ. | 9,1%, Πίνακας 3). Το εμπορικό έλλειμμα ανήλθε σε €17.347,5 εκατ. βελτιωμένο κατά €3.853,1 εκατ., δηλαδή 18,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €21.208,9 εκατ., αυξημένες κατά 4,3%, δηλαδή €878,9 εκατ., οι εισαγωγές σε €35.165,8 εκατ. (μειωμένες κατά 1,7%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €13.956,9 εκατ. (μειωμένο κατά 9,7%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Ιουλ 23*

Ιαν-Ιουλ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Εξαγωγές

30.110,2

31.028,2

-918,0

-3,0%

Εισαγωγές

47.457,7

52.228,8

-4.771,1

-9,1%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-17.347,5

-21.200,6

3.853,1

-18,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Καθοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων (€395,9 εκατ., δηλαδή 8,1%), πρώτων υλών (€116,9 εκατ., δηλαδή 10,6%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€70,1 εκατ., δηλαδή 16,5%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€443,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), χημικών (€112,9 εκατ., δηλαδή 3,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (€302,1 εκατ., δηλαδή 11,1%), διάφορων βιομηχανικών (€103,1 εκατ., δηλαδή 5,1%), λιπών και ελαίων (€573,4 εκατ., δηλαδή 115,8%) και ποτών και καπνών (€164,2 εκατ., δηλαδή 26,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιαν-Ιουλ 23*

Ιαν-Ιουλ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

8.990,9

11.007,3

-2.016,4

-18,3%

Βιομηχανικά

4.500,9

4.896,8

-395,9

-8,1%

Τρόφιμα

4.499,5

4.056,4

443,1

10,9%

Χημικά

3.757,6

3.644,7

112,9

3,1%

Μηχ/τα-Οχήματα

3.036,4

2.734,3

302,1

11,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

2.124,2

2.021,1

103,1

5,1%

Λίπη-Έλαια

1.068,6

495,2

573,4

115,8%

Πρώτες Ύλες

987,4

1.104,3

-116,9

-10,6%

Ποτά-Καπνά

789,6

625,4

164,2

26,2%

Μη ταξινομημένα

355,2

425,3

-70,1

-16,5%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

21.119,4

20.003,5

1.115,9

5,6%

Σύνολο**

30.110,3

31.010,8

-900,5

-2,9%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιούλιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ)

Ιουλ 23*

Ιουλ 22*

Διαφορά 23/22

ΕΤ 23/22

Πετρελαιοειδή

1.333,0

1.824,0

-491,0

-26,9%

Τρόφιμα

658,9

606,6

52,3

8,6%

Βιομηχανικά

618,2

758,3

-140,1

-18,5%

Χημικά

552,6

536,1

16,5

3,1%

Μηχ/τα-Οχήματα

397,6

392,2

5,4

1,4%

Διαφ. Βιομηχανικά

318,1

306,1

12,0

3,9%

Ποτά-Καπνά

131,2

89,3

41,9

47,0%

Πρώτες Ύλες

105,5

168,8

-63,3

-37,5%

Λίπη-Έλαια

101,7

71,2

30,5

42,8%

Μη ταξινομημένα

49,3

52,5

-3,2

-6,0%

Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**

2.933,1

2.981,0

-47,9

-1,6%

Σύνολο

4.266,1

4.805,0

-538,9

-11,2%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2022/2023