Κερδίζουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον και τη χρηματοδότηση τα ρομποτικά συστήματα στη γεωργία

Αυξάνουν τη δυναμική τους μέσω των επενδύσεων που λαμβάνουν και δίνουν την κατεύθυνση για το πού κινείται το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην αγροτική τεχνολογία στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ολοένα και περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις αποσπούν εκατομμύρια χρηματοδοτήσεων για ρομποτικά συστήματα στο χωράφι. Δύο πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι η startup «Advanced Farm Technologies», η οποία έλαβε 25 εκατ. δολάρια, και η «Blue White Robotics», που συγκέντρωσε 37 εκατ. δολάρια.

Συγκομιδή φράουλας και διαχείριση μηχανημάτων

Με διαφορετικές λειτουργίες, οι δύο νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν στόχο να αυξήσουν τη χρήση των ρομποτικών συστημάτων στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Η «Advanced Farm Technologies», με έδρα την Καλιφόρνια, έχει αναπτύξει ένα ρομποτικό σύστημα συγκομιδής φράουλας που «διαισθάνεται» τον ώριμο καρπό και τον συγκομίζει. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μία κάμερα που σαρώνει την καλλιέργεια, τραβώντας πολλές εικόνες κάθε δευτερόλεπτο, προσαρμόζοντας τη διαδρομή του μηχανήματος με βάση τις εικόνες αυτές.

Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης, που χρησιμοποιεί το ρομπότ, λαμβάνουν υπόψη σε πραγματικό χρόνο παράγοντες όπως το μέγεθος του φρούτου, με σκοπό το ρομπότ να συγκομίσει τις ώριμες φράουλες και να τις μεταφέρει σε καλάθια.

Από την άλλη πλευρά, η «Blue White Robotics» έχει αναπτύξει ένα λογισμικό διαχείρισης, έτσι ώστε ο αγρότης να μπορεί να ελέγχει έναν στόλο αυτόνομων οχημάτων για να εκπληρώσει μία σειρά από διαφορετικές γεωργικές εργασίες, όπως ο ψεκασμός, η συγκομιδή, η σπορά κ.ά.

Η νεοφυής επιχείρηση από το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση των 37 εκατ. δολαρίων για να αυξήσει την υιοθέτηση των αυτόνομων τεχνολογιών ελκυστήρων στη γεωργία και τις πωλήσεις στην αμερικανική αγορά, καθώς και για να δημιουργήσει διεθνή ομάδα.