Σε κίνδυνο ο Αμβρακικός κόλπος

Έντονος προβληματισμός επικρατεί στους αλιείς της περιοχής από την έλλειψη οξυγόνου και την υπερβολική αλατότητα που παρατηρείται στον Αμβρακικό κόλπο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν η βιοποικιλότητα και τα αλιευτικά αποθέματα.

Το πρόβλημα είναι έντονο στη ζώνη της λιμνοθάλασσας Τσουκαλού, καθώς τις τελευταίες ημέρες ξεβράζονται στις ακτές νεκρά ψάρια. Όπως προκύπτει από τις τελευταίες μετρήσεις, η αλατότητα είναι πέντε φορές περισσότερη από τα συνήθη επίπεδα. Επίσης, το οξυγόνο δεν επαρκεί, λόγω ανεξήγητης τεχνητής εκτροπής της ροής των νερών του ποταμού Λούρου προς τη θάλασσα. Το πρόβλημα δυσχεραίνουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς η βροχή και ο αέρας εμπλούτιζαν με οξυγόνο τα νερά του οικοσυστήματος.

Ο Αμβρακικός κόλπος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους της χώρας, ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές αλιέων, εξαιτίας τόσο της υπεραλίευσης όσο και της ασφυξίας των ψαριών από μη οξυγονωμένα νερά του βυθού, κινδυνεύει και χρειάζεται άμεση λήψη μέτρων από τους υπευθύνους, ώστε να μην εξελιχθεί σε οικολογική καταστροφή.