Η κλιματική αλλαγή βασικό εμπόδιο στη βιώσιμη αλιεία

Η καινοτομία μπορεί να δώσει τη λύση

της Ελένης Ριζάκη

Απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το πώς μπορεί η αλιεία να γίνει περισσότερο βιώσιμη έρχεται να δώσει το έργο EcoScope, αναδεικνύοντας ως βασικό εμπόδιο την κλιματική αλλαγή και θέτοντας την καινοτομία ως μια λύση στο πρόβλημα. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία εύχρηστων ηλεκτρονικών εργαλείων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως ένα σύστημα στήριξης αποφάσεων για όσους προσπαθούν να εφαρμόσουν μια οικοσυστημική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το EcoScope, η εφαρμογή της καινοτομίας στον τομέα της αλιείας κρίνεται απαραίτητη για τη βιώσιμη διαχείριση της ευρωπαϊκής αλιείας τα επόμενα χρόνια. Αναλυτικότερα, το 72,2% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εμποδίζουν μία βιώσιμη διαχείριση της αλιείας στην ΕΕ μελλοντικά. Επίσης, το 44,4% θεωρεί πως οι δείκτες βιοποικιλότητας είναι ζωτικής σημασίας.

Τα δεδομένα της έρευνας, όπως αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα του EcoScope o Αθανάσιος Τσίκληρας, αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ και συντονιστής του έργου, «θα αξιολογηθούν και θα εφαρμοστούν από το EcoScope, για να ρυθμιστεί η ακρίβεια των σεναρίων τους για τη θαλάσσια πολιτική» και ότι «οι γνώσεις που αποκτώνται είναι υψηλής αξίας για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών εργαλείων του EcoScope και το έργο θα συνεχίσει να εμπλέκεται με τους ενδιαφερόμενους, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα τελικά εργαλεία θα καλύπτουν τις ανάγκες τους».

Τι κάνει το EcoScope

Όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα, το EcoScope θα αναπτύξει μια δημόσια διαδικτυακή πύλη, το EcoScopium, που θα παρέχει πρόσβαση στην πλατφόρμα, στην εργαλειοθήκη και στην ακαδημία του EcoScope, σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, τεχνικές εκθέσεις, γραφήματα και επικοινωνιακά υλικά.

Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει κλιματικά, ωκεανογραφικά, βιοχημικά, βιολογικά και αλιευτικά δεδομένα για τις ευρωπαϊκές θάλασσες. Η εργαλειοθήκη θα είναι ένα διεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης, συνδεδεμένο στην πλατφόρμα, για την εξέταση και ανάπτυξη σεναρίων θαλάσσιας πολιτικής και αλιευτικής διαχείρισης.