Η Κομισιόν εγκρίνει ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση στον τομέα του ελαιολάδου

Στις 21 Νοεμβρίου ο πρώτος διαγωνισμός

γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Τα σημαντικά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχείς καλές συγκομιδές δημιούργησαν μια ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ελαιολάδου της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών. Λόγω αυτής της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης στην αγορά, η Κομισιόν ενέκρινε ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση παρθένων ελαιολάδων.

Λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς μετά τη συγκομιδή 2018/19, οι τιμές τους τελευταίους μήνες στην ισπανική, ελληνική και στην πορτογαλική αγορά ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Για παράδειγμα, η τιμή του ισπανικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου, που αναφέρθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, ήταν 33% χαμηλότερη και ομοίως, η τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιολάδου ήταν 13,5% χαμηλότερη από τον πενταετή μέσο όρο. Τα εξαιρετικά υψηλά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία υπολογίζονται σε 859.000 τόνους για το 2018/19 (88% εκ των οποίων στην Ισπανία), σε συνδυασμό με τη μέση παραγωγή που αναμένεται για το 2019/20, απειλούν να διατηρήσουν την αγορά ελαιολάδου στην ΕΕ υπό πίεση. Το καθεστώς ιδιωτικής αποθεματοποίησης θα βοηθήσει στην άμβλυνση της πίεσης και θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς.

Ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, δήλωσε πως «τους τελευταίους μήνες, η αγορά ελαιολάδου διέρχεται σοβαρή κρίση και η Κοινή Αγροτική Πολιτική βρίσκεται εδώ για να στηρίξει τους αγρότες και τους παραγωγούς μας. Χάρη στα μέτρα της αγοράς, η ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση που εγκρίθηκε θα συμβάλει στη σταθεροποίηση της αγοράς και στην πρόληψη περαιτέρω ζημιών στον τομέα».

Το καθεστώς θα λειτουργήσει μέσω διαγωνισμού για μέγιστο διάστημα τεσσάρων περιόδων, για να επιτρέψει την ευελιξία και τη μετρούμενη διαχείριση της αγοράς. Η ενίσχυση θα χορηγηθεί στα χύδην έλαια των διάφορων ειδών παρθένων ελαιολάδων: Εξαιρετικό παρθένο, παρθένο και ελαιόλαδο λαμπάντε.Για να έχει αποτέλεσμα η ενίσχυση, οι ποσότητες που επωφελούνται θα παραμένουν σε αποθεματοποίηση για τουλάχιστον 180 ημέρες και επιπλέον, η ελάχιστη ποσότητα ανά προσφορά είναι 50 τόνοι.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο στα κράτη-μέλη που παράγουν, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία και ο πρώτος διαγωνισμός θα γίνει από τις 21 έως τις 26 Νοεμβρίου.