Κομισιόν: Προ των πυλών οι νέοι κανόνες για την ταχύτερη έγκριση των βιολογικών φυτοφαρμάκων

Στην υιοθέτηση νέων κανόνων για την αύξηση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα για χρήση στις εκμεταλλεύσεις των κρατών-μελών προχωρά η Κομισιόν. Στόχος είναι να προωθηθεί η μετάβαση της ΕΕ σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων και να στηριχθεί η μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων ως μέρος της στρατηγικής «Από το Aγρόκτημα στο Πιάτο» (F2F).

Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την έγκριση μικροοργανισμών για χρήση ως δραστικών ουσιών σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα και θα προσφέρουν στους γεωργούς της ΕΕ πρόσθετες επιλογές για την αντικατάσταση των χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων με πιο βιώσιμες εναλλακτικές.

«Η μετάβαση σε πιο βιώσιμα συστήματα τροφίμων συνεπάγεται την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων αντί των χημικών φυτοφαρμάκων, οι οποίες σέβονται τον πλανήτη μας και την υγεία μας», δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί να διευκολύνει αυτήν τη διαδικασία αυξάνοντας τον αριθμό των βιολογικών και χαμηλού κινδύνου εναλλακτικών στην αγορά —έχουμε ήδη εγκρίνει 20 εναλλακτικές λύσεις χαμηλού κινδύνου από την αρχή της θητείας μας. Χάρη σε αυτούς τους νέους κανόνες, θα διασφαλίσουμε ότι οι βιολογικές εναλλακτικές θα μπορέσουν να φτάσουν στους αγρότες μας ακόμη πιο γρήγορα. Όσο περισσότερο επενδύουμε συλλογικά πόρους στην αξιολόγηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τόσο περισσότερες ασφαλείς εναλλακτικές θα πρέπει να παραδώσουμε για να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας να μειώσουμε τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% έως το 2030».

Οι νέοι κανόνες θα τοποθετήσουν τις βιολογικές και οικολογικές ιδιότητες κάθε μικροοργανισμού στο επίκεντρο της επιστημονικής διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύει την ασφάλειά τους προτού εκείνοι εγκριθούν ως δραστικές ουσίες σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να επιταχύνει την έγκριση βιολογικών μικροοργανισμών και φυτοπροστατευτικών προϊόντων που τους περιέχουν. Έχοντας ήδη εγκριθεί από τα κράτη-μέλη τον Φεβρουάριο του 2022, οι νέοι κανόνες θα ισχύουν από τον Νοέμβριο του 2022.