Το κόστος ενέργειας ανέτρεψε την εφοδιαστική αλυσίδα των βιολογικών στη Γαλλία

Η ξηρασία έχει ήδη ισχυρό αντίκτυπο στον όγκο των συγκομιδών, ωστόσο, οι γαλλικές ενώσεις βιολογικών παραγωγών αντιμετωπίζουν τώρα δύο νέες μεγάλες προκλήσεις: Την απότομη αύξηση του ενεργειακού κόστους και την ανανέωση των συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας σε εξωφρενικές τιμές, με τις περιόδους επαναδιαπραγμάτευσης να είναι ιδιαίτερα ισχνές.

Για τη συγκομιδή, την παραλαβή, τη διαλογή και, μερικές φορές, την επεξεργασία και τη διατήρηση της παραγωγής τους, οι κλάδοι των σιτηρών, των φρούτων και των λαχανικών έχουν επενδύσει σε υποδομές που συμμορφώνονται με τα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυτών των εγκαταστάσεων έχει τριπλασιαστεί για τους καλλιεργητές οπωροκηπευτικών και σε κάποιες περιπτώσεις πενταπλασιαστεί για τους παραγωγούς δημητριακών, επιβαρύνοντας με επιπλέον 30 έως 40 ευρώ κάθε τόνο παραγωγής.

Για τους βιολογικούς παραγωγούς, των οποίων η σοδειά θα διατεθεί στην αγορά την επόμενη άνοιξη, οι ψυκτικοί θάλαμοι είναι απαραίτητοι για την ασφαλή αποθήκευση των φρούτων και των λαχανικών. Ορισμένοι παραγωγοί σκέφτονται να αλλάξουν τη στρατηγική αποθήκευσης, πουλώντας άμεσα, καθώς δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά το ενεργειακό κόστος.

Ορισμένοι παραγωγοί σιτηρών σκέφτονται να μειώσουν τη δραστηριότητά τους, ακόμη και να κλείσουν κάποια σιλό, προκειμένου να επιβιώσουν. Γίνεται φανερό πλέον ότι, προς το παρόν, η αύξηση του ενεργειακού κόστους προκαλεί μείωση της ικανότητας αποθήκευσης και διατήρησης, και πιο μακροπρόθεσμα είναι ικανή να θέσει σε κίνδυνο την επισιτιστική κυριαρχία στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τη La Maison de la Bio, μια ένωση που περιλαμβάνει περισσότερες από 10.000 βιολογικές επιχειρήσεις και παραγωγούς, η μετακύλιση του υψηλότερου ενεργειακού κόστους στους βιολογικούς παραγωγούς είναι μια μη αποδεκτή επιλογή. Ωστόσο, οι πελάτες τους, οι μεταποιητές βιολογικών πρώτων υλών, έχουν ήδη επηρεαστεί από αυτές τις αυξήσεις και δεν μπορούν να αναλάβουν μόνοι τους τα υψηλότερα κόστη.

Με τις παραπάνω συνθήκες να καθιστούν το μέλλον του κλάδου αβέβαιο, οι φορείς εναποθέτουν τις ελπίδες τους στις δημόσιες αρχές, οι οποίες επενδύουν εδώ και χρόνια για την ανάπτυξη του βιολογικού τομέα στη Γαλλία. Αυτές «θα πρέπει να υποστηρίξουν αμέσως όλες τις εταιρείες του βιολογικού τομέα που εργάζονται σκληρά, για περισσότερα από 30 χρόνια, για να αναπτύξουν υπεύθυνη και βιώσιμη βιολογική γεωργία στη Γαλλία», αναφέρει η La Maison de la Bio.

«Διακυβεύεται η επιβίωση των παραγωγών, των οικονομικών μας παραγόντων και ολόκληρου του βιολογικού κλάδου».