Ξανά σε λειτουργία το Ιχθυοτροφείο Πάπα

Εντός των ημερών αναμένεται να λειτουργήσει ξανά το πολύπαθο «Ιχθυοτροφείο Πάπα» του Ναυτικού Οχυρού Αράξου της Δυτικής Αχαΐας.

Ύστερα από αρκετά χρόνια διακοπής της εκμετάλλευσής του και μιας σειράς άγονων διαγωνισμών, το Διβάρι καταχωρίστηκε τελικά με έγγραφο του ΓΕΝ στον Συνεταιρισμό Άγιος Ιωάννης. Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και δεν υπάρξει κάποιο «κώλυμα», η μίσθωση θα είναι για πέντε χρόνια συν πέντε ακόμα υπό όρους, όπως και η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών άνω των 200.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η επαναλειτουργία του ιχθυοτροφείου αναμένεται να ανοίξει στην ευρύτερη περιοχή περίπου 20 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στις περιόδους έντονης κινητικότητας, όπως είναι η εποχή των αχιβάδων, αυτές θα αυξάνονται.