Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας προϋπολογισμού 5,3 εκατ ευρώ

Στα 5.3 εκατ. ευρώ ανέρχεται η πρώτη φάση χρηματοδότησης για τη δημιουργία Cluster καινοτομίας από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συνολική μέγιστη δημόσια δαπάνη της δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (1ης και 2ης πρόσκλησης) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 24.000.000 ευρώ.

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ (Innovation Clusters)» και ξεκίνησε ταυτόχρονα η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με αφορμή τη δημοσίευση της προκήρυξης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Τεχνολογία, Χρίστος Δήμας, τόνισε:

«Ευχαριστώ θερμά όλα τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, των υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και του υπουργείου Ανάπτυξης, που δούλεψαν εντατικά μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να επισπεύσουμε την υλοποίηση της δράσης. Με τον τρόπο αυτό, εκκινούμε ένα πλέγμα δράσεων σύνδεσης επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. Μπροστά μας έχουμε ακόμα πολλά περισσότερα και ήδη δουλεύουμε για αυτά».

Ενημερωτικά στοιχεία για τη δράση

 • Βασικός στόχος της δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ (Innovation Clusters)» είναι η ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από Φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας.
 • Σκοπός των Innovation Clusters είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των Clusters μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level) κ.ά.
 • Στην α’ φάση, το ύψος χρηματοδότησης ανέρχεται σε 5,3 εκατ. ευρώ και κατανέμεται στους θεματικούς τομείς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, όπως προέκυψαν από την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS 3)
 • Η συνολική μέγιστη δημόσια δαπάνη της δράσης των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας (1ης και 2ης πρόσκλησης) εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 24.000.000 ευρώ.
 • Δικαιούχοι της δράσης είναι δημόσιοι ερευνητικοί / τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

Επενδυτικά σχέδια και επιδότηση

 • Ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών στο θεματικό τομέα της αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) επιχορηγουμένων ενεργειών του φορέα αρωγού για τους υπόλοιπους θεματικούς τομείς, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.
 • Η συνολική επιδότηση είναι από 50% έως 65%.
 • Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας είναι οι εξής: Αγροδιατροφή,  Βιοεπιστήμες και Υγεία/Φάρμακα,  Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή –  Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), Υλικά και Κατασκευές, Πολιτισμός – Τουρισμός – Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

 • της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr
 • της Γενικής Γραμα http://www.gsrt.gr
 • του ΕΣΠΑ http://www.espa.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ