Λάρισα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη γενική συνέλευση της Δ.Ο.Β

Λάρισα: Πρόσκληση για συμμετοχή στη γενική συνέλευση της Δ.Ο.Β
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Πρόσκληση στους βαμβακοπαραγωγούς, μέλη της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως αντιπρόσωποι της κάθε Γεωγραφικής Περιοχής- Περιφερειακής ενότητας στη Γενική Συνέλευσή της στις 8 Δεκεμβρίου απευθύνει η νεοϊδρυθείσα ΔΟΒ.

Ειδικότερα, η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/12/2016 στις 12:00 στα γραφεία της έδρας της Δ.Ο.Β. στη Λάρισα (επί των οδών Λ. Καραμανλή & Βιομηχανίας).

-Διαφήμιση-
Corteva agriculture

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τον κατάλογο των βαμβακοπαραγωγών που τους ορίζουν ως αντιπροσώπους τους στη εν λόγω Γενική Συνέλευση έως τις 9 Νοεμβρίου 2016.

Για την παραλαβή και αποστολή του εντύπου της αίτησης και του καταλόγου, καθώς και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2410555507 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές