Με… ερωτοαπαντήσεις προετοιμάζει η Κομισιόν τις αλλαγές των βιολογικών κανόνων

Απλοποίηση οδηγιών παραγωγής, διεύρυνση του καταλόγου προϊόντων και ευκολότερη διαδικασία πιστοποιήσεων μεταξύ των αλλαγών

Απλοποίηση των οδηγιών παραγωγής, ενίσχυση του συστήματος ελέγχου με αυστηρότερα προληπτικά μέτρα και ελέγχους σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, κάλυψη ενός ευρύτερου καταλόγου προϊόντων (π.χ. αλάτι, φελλός, κερί μέλισσας κ.ά.), θέσπιση πρόσθετων κανονισμών παραγωγής (π.χ. κουνέλια, πουλερικά, ελάφια), καθώς και κατάργηση της καλλιέργειας σε τεχνητά υποστρώματα στην περίπτωση των θερμοκηπίων είναι μερικές από τις βασικές πτυχές που αλλάζει στον τομέα των βιολογικών το νέο πλαίσιο κανόνων της ΕΕ.

Μέσω νέου συστήματος ομαδικής πιστοποίησης η διαδικασία αναμένεται να γίνει ευκολότερη για τους μικρούς παραγωγούς, ενώ και οι παραγωγοί τρίτων χωρών θα πρέπει να συμμορφώνονται στα ίδια πρότυπα με τους Ευρωπαίους. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει μια πιο ομοιόμορφη προσέγγιση για τη μείωση του κινδύνου τυχαίας μόλυνσης από μη εγκεκριμένες ουσίες.

Με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων, τις οποίες δημοσίευσε πρόσφατα, η Κομισιόν προετοιμάζει για τις αλλαγές στον τομέα των βιολογικών. Οι παραπάνω αλλαγές αναφέρονται ως κομβικά σημεία των νέων κανόνων για τα βιολογικά, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από 1/1/2022, μετά την παράταση που πρότεινε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι ο σχεδιασμός τους πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού για τους παραγωγούς, να προλαμβάνεται η απάτη, αλλά και να διατηρείται η εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Δράσης, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να συνοδεύει το νέο νομικό πλαίσιο για τα βιολογικά, αυτό στοχεύει στη στήριξη των κρατών-μελών να ενθαρρύνουν την προσφορά και τη ζήτηση βιολογικών, να διασφαλίσουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη μέσω δραστηριοτήτων προώθησης και πράσινων δημόσιων συμβάσεων και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις πιάνοντας τον στόχο.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω των στρατηγικών της, η ΕΕ στοχεύει τουλάχιστον το 25% της αγροτικής γης να καλλιεργείται βιολογικά έως το 2030. Στόχος που συνοδεύεται και από άλλους, όπως τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα κατά 50% και τη διάθεση του 10% των γεωργικών εκτάσεων σε τοπία υψηλής ποικιλομορφίας. Η ενθάρρυνση του ρόλου της παραγωγής βιολογικών στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και της προστασίας της βιοποικιλότητας, κρίνεται επίσης σημαντική.

Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τα διαθέσιμα εργαλεία στήριξης του τομέα, η Επιτροπή απαντά ότι θα επικεντρωθεί στην τόνωση της προσφοράς και της ζήτησης για βιολογικά, προκειμένου να διατηρηθούν τα πλεονεκτήματα και η ελκυστικότητά τους για τους αγρότες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επίτευξη των στόχων. Η πολιτική της Ένωσης για την προώθηση προϊόντων αγροδιατροφής θεωρείται κρίσιμο εργαλείο για την προώθηση των βιολογικών εντός κι εκτός ΕΕ, αναφορικά με την τόνωση της ζήτησης.

Παράλληλα, θα ληφθούν κι άλλα μέτρα, όπως οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις και οι θεσμικές συμβάσεις (institutional procurement).