Μια υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 για βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών εκτός ΟΣΔΕ

ΥπΑΑΤ: Με την εκκαθάριση της βασικής θα πληρωθούν περίπου 65.000 περίπου αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να ενταχθεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (και να λάβει τη σχετική βεβαίωση) σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης αγροτικής εκμετάλλευσης, ορίζει εγκύκλιος που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος Αντώνογλου.

Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) μπορεί με μια υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986 να πάρει βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ.

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:

Η αριθμ. 360/26071/1-3-2016 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα με θέμα «Εγκύκλιος δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»: στο κεφάλαιο «Β. Κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης», παρ. 3 «Στις περιπτώσεις πρόσφατης απόκτησης της αγροτικής εκμετάλλευσης όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, θα προσκομίζονται:» συμπληρώνεται ως εξής:

  • Αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ως δικαιολογητικό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης, το λόγο για τον οποίο δεν είναι υπόχρεος υποβολής και θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 αποστέλλει το Τμήμα/Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης των Διευθύνσεων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ στο Τμήμα Συμμόρφωσης της αρμόδιας ΔΟΥ για δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 του αρ. 8 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ Α΄ 75) και παρ. 3 του αρ. 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) όπως ισχύουν και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο με θέμα: «Συμπλήρωση εγκυκλίου δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαίωσης ΜΑΑΕ»

-Διαφήμιση-