Μελέτη FAOSTAT: Τέταρτη πανευρωπαϊκά η Ελλάδα σε αναλογία συμβατικών-βιολογικών εκτάσεων

Στην τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά κατατάχθηκε η Ελλάδα για το 2020 σε αναλογία συμβατικών-βιολογικών εκτάσεων, σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε η ισπανική ιστοσελίδα Hortoinfo από τη FAOSTAT, τη στατιστική υπηρεσία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO).

Όσον αφορά τον μεγαλύτερο αριθμό στρεμμάτων γης στην ΕΕ που καλλιεργούνται με βιολογικά προϊόντα, η Γαλλία κατέκτησε την πρώτη θέση. Αντίστοιχα, πρωταθλήτρια στο ποσοστό των βιολογικών εκτάσεων επί του συνόλου των καλλιεργούμενων περιοχών αναδείχθηκε με χαρακτηριστική άνεση η Αυστρία.

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση της Γαλλίας ήταν 189,7 εκατομμύρια στρέμματα, εκ των οποίων τα 16,4 εκατομμύρια τελούσαν υπό βιολογική παραγωγή, αντιπροσωπεύοντας το 8,63% της συνολικής έκτασης. Σε μικρή απόσταση από τη Γαλλία βρέθηκε η Ιταλία, με 15,1 εκατομμύρια στρέμματα βιολογικών εκτάσεων, αντιστοιχώντας στο 16,32% του συνόλου της καλλιεργούμενης γης (92,6 εκατομμύρια στρέμματα).

Ωστόσο, η αναλογία μεταξύ συμβατικών και βιολογικών εκτάσεων είναι πολύ πιο υψηλή στη γειτονική χώρα, με το προαναφερθέν ποσοστό των βιολογικών επί των συνολικών εκτάσεων να την κατατάσσει και πάλι στη δεύτερη θέση πανευρωπαϊκά, πίσω από την παραδοσιακή βιολογική δύναμη Αυστρία, η οποία είχε θέσει υπό βιολογική διαχείριση τα 2,87 από τα συνολικά 13,87 εκατ. στρέμματα της καλλιεργούμενης γης της (σ.σ. 20,69%).

Πηγή: Faostat

Στην τρίτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ βρέθηκε η Ισπανία, η οποία διέθεσε 11,6 εκατομμύρια στρέμματα γης για βιολογικά προϊόντα το 2020. Ωστόσο, το ποσοστό των ισπανικών βιολογικών εκτάσεων επί του συνόλου των 166,5 εκατ. στρεμμάτων καλλιεργούμενης γης της χώρας (σ.σ. 7%) είναι 2,33 φορές μικρότερο από αυτό της Ιταλίας και 2,9 φορές μικρότερο από αυτό της Αυστρίας, ενώ υπολείπεται ελαφρώς αυτών της Γαλλίας και της Ελλάδας.

Ακόμη κι έτσι, το μερίδιο της καλλιεργήσιμης γης που αφιερώθηκε στη βιολογική καλλιέργεια στην Ισπανία ήταν 58,3 φορές υψηλότερο από ό,τι στο Μαρόκο και 2,42 φορές υψηλότερο από ό,τι στην Ολλανδία.

Η Ελλάδα, με 2,4 εκατ. στρέμματα βιολογικών εκτάσεων επί 32,2 εκατ. καλλιεργούμενων στρεμμάτων συνολικά, συγκέντρωσε ένα ποσοστό της τάξης του 7,47%, το τέταρτο υψηλότερο στην αναλογία συμβατικών-βιολογικών που παρατηρείται στη λίστα της FAOSTAT, πάνω από τη Γερμανία (6,19%) και την Πορτογαλία (6,77%).