Μήνας επενδυτικής εξωστρέφειας για τον Όμιλο Σαράντη ο Μάρτιος

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ηγετική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με σημαντική και διαρκώς αυξανόμενη διεθνή παρουσία υλοποιώντας με συνέπεια τη στρατηγική της, δημιουργεί αδιάλειπτα βιώσιμη κερδοφόρα ανάπτυξη και αξία για τους μετόχους της. Σε αυτό το πλαίσιο, τον προσεχή Μάρτιο θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές και επενδυτικές δράσεις με στόχο την ενδυνάμωση των σχέσεων της με την επενδυτική κοινότητα, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου θα λάβει χώρα η Ανακοίνωση των Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το 2023, που θα περιλαμβάνει μια εις βάθος ανάλυση των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου.  Ακολούθως, την  Τρίτη 12 Μαρτίου η διοικητική ομάδα του Ομίλου, θα πραγματοποιήσει Ενημέρωση αναλυτών και θεσμικών επενδυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης για τα Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2023.

Τέλος, την Πέμπτη 14 Μαρτίου, η διοικητική ομάδα του Όμιλου Σαράντη θα διοργανώσει Investor Day, προσφέροντας στους επενδυτές και στους αναλυτές μια σφαιρική εικόνα της στρατηγικής, των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των μελλοντικών σχεδίων και της αναπτυξιακής τροχιάς του Ομίλου, η οποία θα εμπλουτιστεί με σαφείς στόχους για την επόμενη τριετία.