Νέα βήματα για την ενίσχυση των βιολογικών παραγωγών και των αγορών τους στις ΗΠΑ

Δύο νέα προγράμματα για την ενίσχυση της αγοράς εγχώριων βιολογικών προϊόντων και τη στήριξη των παραγωγών που αναζητούν βιολογική πιστοποίηση θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).

Όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός υπουργός Γεωργίας, Τομ Βίλσακ, αυτές οι ευκαιρίες χρηματοδότησης αποτελούν μέρος της Πρωτοβουλίας Βιολογικής Μετάβασης του USDA, η οποία από το φθινόπωρο του 2022 βοηθά τους υφιστάμενους βιολογικούς αγρότες, αλλά και όσους βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης στη βιολογική παραγωγή και μεταποίηση.

Μέσω του νέου Προγράμματος Επιδότησης Ανάπτυξης Βιολογικής Αγοράς (OMDG), η Υπηρεσία Αγροτικού Μάρκετινγκ (AMS) του USDA θα εκδώσει έως και 75 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις. Οι επιλέξιμες οντότητες περιλαμβάνουν εταιρείες που παράγουν ή διαχειρίζονται βιολογικά τρόφιμα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, διοικήσεις πολιτειών, φυλών και τοπικών περιοχών για τη χρηματοδότηση έργων που έχουν σχεδιαστεί για την επέκταση και τη βελτίωση των αγορών για αμερικανικά βιολογικά προϊόντα.

Μέσω του OMDG, η AMS ενθαρρύνει αιτήσεις που εξυπηρετούν μικρότερες εκμεταλλεύσεις, νέους και αρχάριους αγρότες, υποεξυπηρετούμενους παραγωγούς, βετεράνους παραγωγούς και υποεξυπηρετούμενες κοινότητες. Η AMS θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα έως τις 11 Ιουλίου 2023.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Αγροτικών Υπηρεσιών (FSA) του USDA αύξησε στο μέγιστο επιτρεπτό όριο το διαθέσιμο ποσό για το πρόγραμμα OCCSP, το οποίο βοηθά τους βιολογικούς παραγωγούς να καλύπτουν του κόστος της βιολογικής πιστοποίησης. Ο FSA θα καλύψει έως και το 75% των δαπανών που σχετίζονται με την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων, παρέχοντας μέχρι και 750 δολάρια για καλλιέργειες, ζωικό κεφάλαιο, μεταποίηση/χειρισμό και πολιτειακά τέλη του προγράμματος βιολογικών προϊόντων (μόνο στην Καλιφόρνια).

Το OCCSP θα καλύψει δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Οκτωβρίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις για το OCCSP λήγουν στις 31 Οκτωβρίου 2023. Τα ανωτέρω προγράμματα έρχονται να προστεθούν σε αρκετά άλλα που προσφέρονται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Βιολογικής Μετάβασης του USDA, τα οποία κυμαίνονται από δράσεις βοήθειας για τη διατήρηση έως βελτιωμένες επιλογές ασφάλισης καλλιεργειών.

«Καθώς το USDA εργάζεται για να βοηθήσει να καταστήσει το σύστημα τροφίμων της χώρας μας πιο ανθεκτικό και να δημιουργήσει περισσότερες επιλογές για παραγωγούς και καταναλωτές, αναγνωρίζουμε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο βιολογικός κλάδος στην επέκταση των ευκαιριών για γεωργία προστιθέμενης αξίας, στην ενίσχυση των αλυσίδων εφοδιασμού και στη δημιουργία εσόδων για τους αγρότες», είπε ο Βίλσακ.

«Για πολλούς αγρότες, η μεταβατική περίοδος πριν από την απόκτηση βιολογικής πιστοποίησης μπορεί να είναι απαγορευτική από πλευράς κόστους, επομένως το USDA συμβάλλει και στον μετριασμό του κινδύνου που εμπεριέχεται για τους αγρότες που θέλουν να καλλιεργήσουν και να εμπορευθούν βιολογικά προϊόντα».