Νέα επικαιροποιημένη λίστα ερωτοαπαντήσεων για τα Βιολογικά – Αναρτήθηκε ο πίνακας με τους κωδικούς καλλιέργειας

Στη διεύρυνση της λίστας ερωτοαπαντήσεων σχετικά με τη νέα πρόσκληση των Βιολογικών προχώρησε η διαχειριστική αρχή του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.

Από τις 32 απαντήσεις που είχε αρχικά δημοσιεύσει το ΥΠΑΑΤ τις αναθεώρησε στις 47 και πλέον διεύρυνε τη λίστα σε 72.

Επιπλέον το ΥΠΑΑΤ δημοσίευσε τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»  του ΠΑΑ 2014-2020 σε συνάρτηση με την κωδικοποίηση της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2021.

47 απαντήσεις για τη νέα πρόσκληση των Βιολογικών (upd)