Νέα Ζηλανδία: Διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων από την εμφάνιση ασθενειών

Ένα διαδραστικό εργαλείο, το «HortPlus», στοχεύει να βοηθήσει τους παραγωγούς μήλων και σταφυλιών στη Νέα Ζηλανδία, προσφέροντας πληροφορίες για τις οικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της εμφάνισης ορισμένων ασθενειών. Αυτό το εργαλείο, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του «Our Land and Water National Science Challenge» και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Απασχόλησης της χώρας, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισαγάγουν τη θέση των οπωρώνων ή αμπελώνων τους για να αξιολογήσουν τον πιθανό κίνδυνο και τις οικονομικές επιπτώσεις από το ωίδιο και τον βοτρύτη, υπό τις προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ανάπτυξης του εργαλείου, αυτό διευκολύνει την προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις μεταβολές του καιρού, έτσι ώστε οι παραγωγοί να δράσουν έγκαιρα.