Η νεανική επιχειρηματικότητα στοχεύει στη βιώσιμη αλιεία και στον οικοτουρισμό

Τρεις καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες προέκυψαν από το πρώτο «Εργαστήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας» που πραγματοποιήθηκε στο Αγρίνιο. Δεδομένου ότι ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων έχει στην αρμοδιότητά του όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που βρίσκονται στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία σε ιδέες σχετικές με τη βιώσιμη αλιεία, τον οικοτουρισμό, τον αλιευτικό και πολιτιστικό τουρισμό. Ο συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων, Γιάννης Σελιμάς, αναφέρθηκε στα πεδία επιχειρηματικότητας της γαλάζιας ανάπτυξης και του τουρισμού, ως εναλλακτικές πηγές δημιουργίας πλούτου, αλλά και θέσεων εργασίας.

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Young Entrepreneurs Start up School» (YESS) διοργανώθηκε από το Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το «European Regional Framework for Cooperation». Στόχος του εργαστηρίου και του προγράμματος, μαθητές, φοιτητές και απόφοιτοι να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο και τη λειτουργία της επιχειρηματικότητας, καθώς πλέον έχουν στη διάθεσή τους, μέσω ευρωπαϊκών πόρων, πολλά εργαλεία – επιχειρηματικά μοντέλα, όπως το YESS.

Με συγκεκριμένες τεχνικές, που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τον εαυτό τους, ως επιχειρηματία, ανακάλυψαν τις δεξιότητές τους και λειτουργώντας ομαδικά παρήγαγαν επιχειρηματικές ιδέες, που στην επόμενη φάση υλοποίησης του προγράμματος μπορούν να ενταχθούν στην επιχειρηματική θερμοκοιτίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.