Νέες περιοχές του νομού Έβρου στο πρόγραμμα της απονιτροποίησης στο ΠΑΑ 2014-2020

M.Χαρακόπουλος: Από τις 4.103 μόνο 760 εγκεγκριμένοι στη Λάρισα για απονιτροποίηση
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στο Γ’ τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιηθεί η δράση για τα προγράμματα νιτρορύπανσης, σύμφωνα με όσα ανέφερε η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά, σημειώνοντας ότι μεγάλος αριθμός νέων καλλιεργητών στον νομό Έβρου, θα δικαιούται ενισχύσεις γι’ αυτό το λόγο, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020).  

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας δράσης για όλη τη χώρα ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 177.000.000 ευρώ  και δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ομάδες αυτών, που κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετούς δέσμευσης γεωργική έκταση στις περιοχές παρέμβασης.

Όπως σημείωσε η βουλευτής, μετά από συνεχείς και συγκεκριμένες διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έγινε η ένταξη της δράσης αυτής στο ΠΑΑ 2014-2010, και του Βορείου τμήματος του ποταμού Έβρου (Δήμος Διδυμοτείχου και Δήμος Ορεστιάδας) μαζί με το Νότιο τμήμα του ποταμού (Δήμος Αλεξανδρούπολης), το οποίο ήδη συμπεριλαμβανόταν.  

Το πρόγραμμα αυτό, όπως λέει, έχει ως στόχο τη μείωση της νιτρικής ρύπανσης καλλιεργούμενων γαιών και υδάτων, υπόγειων και επιφανειακών, έχει άμεση εφαρμογή στις παρέβριες περιοχές καθώς, σύμφωνα με έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν αποδεικνύεται το υψηλό ποσοστά νιτρικών τόσο στο Βόρειο, όσο και στο Νότιο τμήμα του ποταμού, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.

Πρόκειται, ανέφερε, να εφαρμοστεί σε 30 περιοχές της χώρας που έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης και η επιλεξιμότητα των αγροτεμαχίων, ως προς την περιοχή παρέμβασης, θα απεικονίζεται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2017, έτος αναφοράς για την ένταξη των δικαιούχων στην εν λόγω δράσης, η υποβολή της οποίας ξεκινάει άμεσα μέσα στο Μάρτιο του 2017.

Η ίδια σημείωσε πως  σύμφωνα με την ενημέρωση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η δράση πρόκειται να προκηρυχθεί το τρίτο τρίμηνο του 2017 με πρώτο έτος εφαρμογής το 2018 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2017 – εαρινές καλλιέργειες 2018) και αφορά τη μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα) τόσο σε δενδρώδεις, όσο και σε αροτραίες καλλιέργειες.

Υποστήριξε πως οι δεσμεύσεις είναι πολύ πιο απλές στην τήρησή τους από τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα, πως οι καλλιεργητές δεσμεύονται να εφαρμόσουν φιλικές προς το περιβάλλον καλλιεργητικές μεθόδους όπως: αγρανάπαυση, ξηρική αμειψισπορά, χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες (σε συγκεκριμένες περιοχές ) και ζώνη ανάσχεσης σε αγροτεμάχια, που εφάπτονται σε επιφανειακά ύδατα (για αροτραίες καλλιέργειες). 

-Διαφήμιση-