Νέο ΔΣ για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων

Πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2022 Γενική Συνέλευση της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ και μετά από εκλογές, όπως προβλέπεται στο καταστατικό της Ένωσης, εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Χατζηδάκη Γ. Μαρία (IRIS) Γραμματέας: Νικολάου Γεώργιος (TUV HELLAS) Ταμίας: Βρεττός Απόστολος (Q-CERT) Μέλος: Παριανός Αλέξανδρος (GM CERT) Μέλος: Παλασίδης Κυριάκος (ΒΙΟΕΛΛΑΣ)

Στην ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΒΙΟΕΝΩΣΗ) συμμετέχουν οι εξής εγκεκριμένοι από το ΥΠΑΑΤ φορείς (με αλφαβητική σειρά):

  • EUROCERT
  • GM CERT
  • IRIS
  • Q-CERT
  • Q-CHECK
  • TUV HELLAS ΒΙΟΕΛΛΑΣ
  • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  • ΟΞΥΓΟΝΟ
  • ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ