Νέο ελαιοτριβείο από την Παναιγιάλειο

Eνα ακόμα βήμα εκσυγχρονισμού των υποδομών της έκανε πρόσφατα η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών. Σε μια προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας του έξτρα παρθένου ελαιoλάδου που παράγει, αξιοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, δημιούργησε ένα νέο, υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο, ενώ προχώρησε και στην εκπαίδευση του απαιτούμενου και αναγκαίου προσωπικού.

Το νέο ελαιοτριβείο βρίσκεται στα Ρυάκια Ελίκης και ξεκίνησε τη λειτουργία του την περασμένη Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου. Όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι της εγκατάστασης, ήδη από όσα έχουν αναφέρει οι παραγωγοί που προσήλθαν με τον ελαιόκαρπό τους, καταγράφονται τα πρώτα αποτελέσματα πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεταιρισμών, «ο νέος χώρος παραγωγής τροφίμων πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, με τελευταίας τεχνολογίας ελαιουργικά μηχανήματα και μαζί με εξειδικευμένο και επιστημονικό προσωπικό θα εξασφαλίσουν το καλύτερο αποτέλεσμα».

Πρόγραμμα στον τομέα του ελαιολάδου

Να σημειωθεί ότι ήδη το πρόγραμμα του συνεταιρισμού στον τομέα του ελαιολάδου με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της ΕΕ και της Ελλάδας οδεύει προς ολοκλήρωση.

Η προσπάθεια είχε ως κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου που παράγεται από τα μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών Τομέα Ελαιολάδου και είχε δύο συμπληρωματικούς μεταξύ τους άξονες.

Ο πρώτος άξονας αφορούσε βελτιώσεις κατά το στάδιο της παραγωγής ελαιοκάρπου, που με την υποστήριξη εξειδικευμένων τεχνικών συμβούλων εφαρμόστηκαν πιλοτικά εναλλακτικές τεχνικές για την καταπολέμηση του κυριότερου εχθρού της ελιάς, του δάκου. Υιοθετήθηκε και πιστοποιήθηκε η εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.2 από όλους τους παραγωγούς της Οργάνωσης. Παράλληλα, αναγνωρίστηκαν πρακτικές για τον μετριασμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και εφαρμόστηκε πρόγραμμα κατάρτισης για να υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές στην καλλιέργεια της ελιάς.

Ο δεύτερος άξονας αφορούσε τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και διάθεσης του ελαιολάδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας του τελικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε προμήθεια και διάθεση στους παραγωγούς της Οργάνωσης σύγχρονου εξοπλισμού για τις δραστηριότητές τους, η εγκατάσταση σύγχρονων στοιχείων εξοπλισμού για την τυποποίηση του ελαιολάδου και η αναβάθμιση των διαδικασιών για την πλήρη συμμόρφωση της παραγωγικής λειτουργίας με διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων. Όλα τα παραπάνω συμπληρώθηκαν με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αναλύσεων ελαιολάδου για την επιβεβαίωση της ποιότητας, της γνησιότητας και της συμμόρφωσής του με εμπορικές προδιαγραφές.

Η Ένωση παράγει το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο «ΕΛΙΚΗ» και «FARMERS UNION», ελαιόλαδο που προέρχεται από τους παραγωγούς-μέλη της Οργάνωσης, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητά του και αντιμετωπίζεται μέχρι την τελική του εμφιάλωση με την προσοχή και τον σεβασμό που απαιτούνται σε ένα προϊόν υψηλής γευστικής και βιολογικής αξίας.