Με νέο φορέα θα επιχειρήσει την αναζωογόνηση του τομέα των βιολογικών το Ηνωμένο Βασίλειο

Αναζωογόνηση του τομέα των βιολογικών και αναθέρμανση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος είναι οι δύο κύριοι στόχοι που θέτει ο νέος φορέας της βιομηχανίας βιολογικών UK Organic (UKO), που σχηματίστηκε πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προερχόμενος από τον προηγούμενο σχηματισμό Organic Trade Board (OTB), ο UKO, με τη μορφή εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, θέτει ως προτεραιότητα, σύμφωνα με το πρώτο του ετήσιο συνέδριο, να επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ του τομέα. Με σκοπό τη διασφάλιση ενός υγιούς μέλλοντος, αναγκαίου για τους πιστοποιημένους παραγωγούς βιολογικών, τους μεταποιητές και τα αντίστοιχα προϊόντα, ο νέος φορέας θα επιδιώξει και για τους καταναλωτές τη διασφάλιση πρόσβασης σε προϊόντα που καλλιεργούνται χωρίς επιβλαβείς χημικές ουσίες, προάγοντας την υγεία και τη βιωσιμότητα.

Με βασική επιδίωξη τη δημιουργία και την ενίσχυση της ζήτησης για πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα και πέραν των τροφίμων, ο νέος σχηματισμός υπόσχεται στήριξη για τεκμηριωμένες καταναλωτικές αποφάσεις. Η χρηματοδότηση για τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει θα αναζητηθεί από εξωτερικούς φορείς.

«Η βιολογική γεωργία αποτελεί το χρυσό πρότυπο για τη βιώσιμη γεωργία. Είναι το μόνο πιστοποιημένο γεωργικό σύστημα που προσφέρει ποσοτικά μετρήσιμα αποτελέσματα για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα», σχολιάζει ο πρόεδρος του UKO, Adrian Carne.

Ανεπαρκής χρηματοδότηση και κατακερματισμένο τοπίο έχουν αφήσει αναξιοποίητα για τον κλάδο βασικά οφέλη των βιολογικών τροφίμων στο μυαλό του καταναλωτή, όπως υπογραμμίζει, προσθέτοντας τον κίνδυνο που ελλοχεύει για περαιτέρω σύγχυση.