Νέος κανονισμός του USDA για την ευζωία των ζώων

Ένας νέος κανονισμός του USDA θέτει νέες παραμέτρους για να αυξηθεί η ευζωία των ζώων ακόμα περισσότερο προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.

Νέος κανονισμός του USDA για την ευζωία των ζώων
Η βιολογική γεωργία έχει ως βάση της τη χρήση μεθόδων που προστατεύουν το περιβάλλον, τον καταναλωτή, αλλά πρωτίστως τα ζώα και τα εδάφη.

Ο νέος κανονισμός, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τις προτάσεις του National Organic Standards Board, θεσπίζει τα εξής:

  1. Oι παραγωγοί να παρέχουν στα ζώα καθημερινή πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους που θα περιλαμβάνουν βλάστηση ή/και χώμα. Επιπλέον, οι πόρτες εξόδου θα πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση στους εξωτερικούς χώρους.
  2. Καθορίζει το μέγεθος του χώρου που απαιτείται σε εσωτερικούς χώρους για τα κοτόπουλα πάχυνσης.
  3. Περιορίζει τη χρήση του τεχνητού φωτός, όπως επίσης και την ποσότητα της αμμωνίας στον αέρα σε εσωτερικούς χώρους και απαιτεί ειδικό χώρο «κουρνιάσματος» για την τοποθέτηση των κοτόπουλων στους εσωτερικούς χώρους.
  4. Περιγράφει πότε οι παραγωγοί μπορούν να περιορίσουν προσωρινά τα ζώα στους εσωτερικούς χώρους.
  5. Προσθέτει τις απαιτήσεις για τη μεταφορά των ζώων και των πουλερικών, όπως επίσης και για την πώληση ή τη σφαγή.
  6. Απαγορεύει διάφορα είδη φυσικής μεταβολής των ζώων, όπως η αφαίρεση του ράμφους στα κοτόπουλα.

Το USDA θεωρεί πως αρχικά πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους παραγωγούς, ώστε να επεκτείνουν τις υπάρχουσες βιολογικές πρακτικές και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Επίσης, θα αυξηθεί η εγκυρότητα της σφραγίδας του USDA, που θα έχει ως αποτέλεσμα το να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να επενδύσουν στη βιολογική εκτροφή πουλερικών. Δεύτερον, θα εξαλειφθεί η ανάγκη για διπλή πιστοποίηση, καθώς ο νέος κανονισμός καλύπτει ή υπερβαίνει πολλά πρότυπα ιδιωτικής πιστοποίησης. Επομένως, δίνεται η ευκαιρία στους παραγωγούς να ενταχθούν σε ένα μόνο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τα πάντα.

Η συγκεκριμένη πρακτική, που θέτει πιο στενά όρια στην εκτροφή των ζώων, ώστε να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι πρακτικές της βιολογικής κτηνοτροφίας προς όφελος των κτηνοτρόφων και των καταναλωτών, είναι ένα παράδειγμα καλής πρακτικής που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε περισσότερα μέρη του πλανήτη. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τα ζώα να εκτρέφονται σε ακόμα καλύτερες συνθήκες, με στόχο να φτάνει στους καταναλωτές ένα προϊόν περισσότερο ποιοτικό.