Το νοµικό κενό του «ενεργού µελισσοκόµου» τρενάρει τους τελικούς πίνακες

Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η εκκρεμότητα θα παρασύρει την ανάρτηση των τελικών πινάκων και στις άλλες δράσεις

Εκτός προγραμματισμού αναμένεται να εκδοθούν οι τελικοί πίνακες με όλους τους δικαιούχους των Βιολογικών, καθώς η διαδικασία έχει κολλήσει στους μελισσοκόμους, για τους οποίους ακόμη δεν έχει υπογραφεί η τροποποιητική για τον ορισμό του «ενεργού γεωργού».

Εξετάζεται, ωστόσο, η δυνατότητα να αναρτηθούν σε πρώτη φάση (την ερχόμενη εβδομάδα) οι εντάξεις των άλλων δράσεων, δηλαδή για επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες, μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, επιλέξιμα βοοειδή και αιγοπρόβατα και να καθυστερήσει η ανάρτηση των δικαιούχων των δράσεων για κατεχόμενες κυψέλες-παραφυάδες, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», πρέπει να υπογραφεί τροποποιητική απόφαση, προκειμένου να λυθεί το νομικό κενό της πρόσκλησης, που αφήνει εκτός πολλούς υποψήφιους προς ένταξη μελισσοκόμους, οι οποίοι δεν καλύπτουν το κριτήριο του «ενεργού γεωργού» σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.

Ωστόσο, μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουνίου, η Ελλάδα δεν είχε λάβει ακόμη τη σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία και απευθύνθηκε -εκ των υστέρων της πρόσκλησης- για να λυθεί το νομικό ζήτημα. Εκτιμάται ότι από τη στιγμή που θα υπογραφεί η τροποποίηση, θα χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διορθώσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όσο για τις υπόλοιπες αιτήσεις, βαίνει σιγά σιγά προς ολοκλήρωση η δεύτερη αξιολόγηση, μετά δηλαδή από τις ενδικοφανείς προσφυγές που υποβλήθηκαν κατά των αποτελεσμάτων της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης.

Οι δε υποψήφιοι προς ένταξη μελισσοκόμοι, που δεν καλύπτουν το κριτήριο του «ενεργού γεωργού», υπενθυμίζεται ότι μπορούσαν και εκείνοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον το επιθυμούσαν. «Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός του ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί στη 2η κατάταξη για το σύνολο των παραγωγών», ενημέρωνε πριν από έναν μήνα περίπου η αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΑΤ.

Πάντως, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης στην πραγματικότητα δεν θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, αλλά όταν υπογραφεί και η τροποποιητική απόφαση της πρόσκλησης, σύμφωνα με την οποία θα προστεθούν επιπλέον πόροι 241 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Η νέα κατανομή των κονδυλίων θα δώσει βάρος κυρίως στον τομέα της κτηνοτροφίας, και ειδικά στους νεοεισερχόμενους.