Νομοθετική πρόταση για την υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων στα βιολογικά ετοιμάζει η IFOAM

Ε

ρευνα για την υπολειμματικότητα φυτοφαρμάκων στη βιολογική παραγωγή ξεκίνησε η IFOAM Organic Europe, ενόψει του νέου κανονισμού για τα βιολογικά, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σε μερικούς μήνες. Σύμφωνα με τον οργανισμό-ομπρέλα για τα βιολογικά της ΕΕ, ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός 2018/848, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την αρχή του νέου έτους, δεν θα είναι πλήρως εναρμονισμένος ως προς τη διαχείριση της υπολειμματικότητας φυτοφαρμάκων.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην εμπορία βιολογικών προϊόντων εντός της ΕΕ, αλλά και στο εμπόριο με τρίτες χώρες, εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεων που επικρατούν. Βάσει του νέου κανονισμού, μία νομοθετική ρύθμιση για τη διαχείριση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μπορεί να έρθει το 2024-2025 αναφέρει ο φορέας, δηλώνοντας την πρόθεσή του να έχει έτοιμη προκαταβολικά μία πρόταση εναρμόνισης εντός του 2022, η οποία μάλιστα να στηρίζεται από όλο τον τομέα και το βιολογικό κίνημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε από τα τέλη του 2020 το πρότζεκτ «Ανάπτυξη των βιολογικών: Χρήση φυτοφαρμάκων και επιμόλυνση», με την επιστημονική στήριξη της FIBL. Το έργο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, με τους πρώτους δύο να αφορούν την έρευνα και τη συλλογή στοιχείων και τους άλλους δύο να σχετίζονται με υποστηρικτικές προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δραστηριότητες, όπως:

✱ Σύνταξη επιστημονικής έκθεσης για την παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και στην αλυσίδα εφοδιασμού των αγροδιατροφικών προϊόντων.

✱ Αντίστοιχη έκθεση ως προς τον τρόπο με τον οποίο αρμόδιες αρχές, φορείς ελέγχου και εκμετάλλευσης διαχειρίζονται σήμερα την υπολειμματικότητα.

✱ Εκπόνηση και κατάθεση πρότασης για τη διαχείριση της υπολειμματικότητας στα βιολογικά προϊόντα.

✱ Υποστηρικτική εργασία στην οριζόντια νομοθεσία, ώστε να καλύπτει κατάλληλα τη βιολογική παραγωγή.

Η IFOAM καλεί αγρότες, μεταποιητές, εμπόρους, λιανοπωλητές, φορείς και αρχές ελέγχου να συμμετέχουν στην έρευνα έως τα μεσάνυχτα της 9ης Αυγούστου, αναζητώντας όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα που θα φέρουν μία αξιόπιστη πρόταση για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.