Ο συνδυασμός καλλιεργειών μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ανάπτυξης των ζιζανίων

Η πρακτική αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αν και ακόμα λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματά της

o-sindiasmos-kalliergeiwn-mporei0na-allazei-to-rithmo-anaptixhs-twn-zizaniwn

Οι βιολογικές καλλιέργειες συχνά υποφέρουν από σοβαρές εισβολές ζιζανίων που, σε συνδυασμό με την έλλειψη θρεπτικών συστατικών στα εδάφη, θεωρούνται ως κύρια εμπόδια στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών. Η ανάγκη εύρεσης νέων μεθόδων για τη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργούν τα ζιζάνια οδήγησε το Coreorganic, σύστημα εθνικών ερευνητικών δραστηριοτήτων για τη βιολογική παραγωγή, μέσω του προγράμματος PRODIVA, στην εφαρμογή μιας συγκεκριμένης πρακτικής, την αμειψισπορά. Η διαφοροποίηση των καλλιεργειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των ζιζανίων. Η πρακτική αυτή, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, μπορεί να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους, αν και ακόμα λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τα θετικά αποτελέσματά της.

Καλλιεργητική πρακτική

Η εναλλαγή των καλλιεργειών και η σειρά με την οποία αυτές αναπτύσσονται μπορούν να δημιουργήσουν «περιβάλλοντα» για την ανάπτυξη ζιζανίων, τα οποία είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμα από τον αγρότη. Ο συνδυασμός καλλιεργειών, όπως τα δημητριακά και τα όσπρια, μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ανάπτυξης των ζιζανίων και να τα καταστήσουν πιο εύκολα στην αντιμετώπισή τους, χωρίς όμως να επηρεάζεται η ευεργετικότητά τους για το έδαφος και τις καλλιέργειες. Τα ίδια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει και ο συνδυασμός ποικιλιών βρόμης με το κριθάρι.

Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα έχει ως αποτέλεσμα αρχικά την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της αλληλουχίας των καλλιεργειών από τους αγρότες και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα σημαντικό εργαλείο για τον χειρισμό της ανάπτυξης των ζιζανίων. Δεύτερον, εντοπίζει και περιγράφει τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών και το πώς κάθε καλλιέργεια αλληλοεπιδρά με τα ζιζάνια. Επίσης, η σύγκριση με τα αποτελέσματα άλλων εργασιών αναμένεται να προσφέρει περισσότερα στοιχεία για τις ομοιότητες και τις διαφορές διάφορων καλλιεργειών σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη.

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η εφαρμογή της πρακτικής αυτής όχι μόνο στις βιολογικές καλλιέργειες, αλλά και στις συμβατικές, ώστε να μειωθεί η χρήση φυτοφαρμάκων για την αντιμετώπιση των ζιζανίων. Το πρόγραμμα, επίσης, στοχεύει στην ενημέρωση των αγροτών και όσων ενδιαφέρονται για τις βιολογικές πρακτικές, μέσω συμβούλων και εκπαιδευτών.

Βικτωρία Αποστολοπούλου