Οι φυσικές καταστροφές

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Οβαθμός αλληλεγγύης μιας κοινωνίας δείχνει το μέγεθος της ανθρωπιάς των πολιτών της. Ευτυχώς, τη δύσκολη αυτήν περίοδο, η ανθρωπιά αυτή είναι μεγάλη. Ο τρόπος οργάνωσης μιας χώρας δείχνει την ικανότητά της να κατανοεί τις αλλαγές που γίνονται γύρω της και την ετοιμότητά της να ανταποκρίνεται σε αυτές.

Δυστυχώς, η απόσταση που έχουμε να διανύσουμε για να ανταποκριθούμε σε αυτές είναι μεγάλη. Γιατί τουλάχιστον στον αγροτικό χώρο και στην ύπαιθρο, στις συνήθεις αιτίες που οδηγούν σε πυρκαγιές, όπως αυτές των τελευταίων ημερών σε Κρήτη, Κορινθία, Αλεξανδρούπολη και Αττική, πρέπει να προστεθούν και πολλές καινούργιες. Οι πυρκαγιές στις περιοχές του Αρκτικού Κύκλου, που καταστρέφουν δάση και αγροτικό κεφάλαιο, δεν έχουν ξανασυμβεί. Ποτέ στην ιστορία της Αγγλίας δεν χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες για να κατασβεστεί μια αγροτική πυρκαγιά.

συνήθεις αιτίες που οδηγούν σε πυρκαγιέςΠοτέ στην ιστορία των χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης δεν διαλύθηκαν παραγωγικά τόσες δεκάδες χιλιάδες εκμεταλλεύσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Πότε στην ιστορία της Σουηδίας και της Ιρλανδίας δεν χρειάστηκε να σφαχτούν χιλιάδες ζώα γαλακτοπαραγωγής, λόγω της υποβάθμισης των βοσκότοπων, που επέφερε η ξηρασία και της αδυναμίας εκτροφής τους.

Η επίπτωση που έχουν όλα τα παραπάνω στη φετινή παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας, όπως αυτή παρουσιάζεται σε ειδικό άρθρο στην «ΥΧ», είναι σημαντική.

Καλούμαστε, λοιπόν, ως χώρα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης πολύ πιο σύνθετων φαινομένων. Καλούμαστε να κατανοήσουμε τον αναντικατάστατο ρόλο της γεωργίας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου και τις επιπτώσεις των αλόγιστων αλλαγών των χρήσεων γης. Καλούμαστε να επανασχεδιάσουμε το σύστημα ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής.

-Διαφήμιση-