Ολλανδία: Κοινοπραξία γνώσης και καινοτομίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Μία κοινοπραξία γνώσης και καινοτομίας έθεσε σε εφαρμογή η Ολλανδία, με σκοπό να καταστεί η χώρα ανθεκτική απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Πιο αναλυτικά, οι επενδύσεις στους τομείς της διαχείρισης των υδάτων και της γεωργίας θα συμβάλλουν, όπως εξηγεί το Ολλανδικό Πανεπιστήμιο Wageningen, στην ικανότητα πράσινης κερδοφορίας της χώρας.

Η κοινοπραξία NL2120 είναι μια μοναδική συνεργασία που περιλαμβάνει κυβερνητικούς φορείς, κοινωνικούς οργανισμούς, εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναζητούν από κοινού πρακτικές και περιβαλλοντικές λύσεις για την κλιματική αλλαγή. Αιτία για τη δημιουργία της κοινοπραξίας είναι το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή και η μείωση της βιοποικιλότητας ασκούν πίεση στους πληθυσμούς σε περιοχές σε όλο τον κόσμο και αυτά τα επείγοντα ζητήματα γίνονται αισθητά και στην Ολλανδία.

Αυτό που χρειάζεται είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, με στόχο τη βιώσιμη χρήση της γης και του νερού. Συνδυάζοντας την ανάπτυξη γνώσης και την πρακτική εμπειρία, η ολοκληρωμένη προσέγγιση του NL2120 θα συμβάλει στον εμπλουτισμό και στην εμβάθυνση της υπάρχουσας γνώσης και στην εφαρμογή της στο τοπικό πλαίσιο του αγροτικού τομέα.