Ολλανδία: Σχέδιο δράσης με οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων

Ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης που στοχεύει στην επέκταση των βιολογικών από το 4% στο 15% της συνολικής αγροτικής γης της χώρας έως το 2030 παρουσίασε το ολλανδικό υπουργείο Γεωργίας.

Προς το παρόν, η Ολλανδία έχει 800.000 στρέμματα γης υπό βιολογική διαχείριση και θέλει να τα επεκτείνει σε 3 εκατ. στρέμματα μέχρι το τέλος της δεκαετίας, κυρίως μέσω της αύξησης των γαλακτοκομικών και των αροτραίων εκμεταλλεύσεων.

Εάν ο στόχος του σχεδίου επιτευχθεί, η επέκταση θα συνεισφέρει σημαντικά στον στόχο βιωσιμότητας της ΕΕ για αύξηση της βιολογικής παραγωγής στο 25% της γεωργικής γης έως το 2030. Η ολλανδική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα παράσχει οικονομικά κίνητρα για να ενθαρρύνει τους αγρότες να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση.

«Η αγορά για τη βιολογική γεωργία είναι ακόμα μικρή και το κόστος μετάβασης εξακολουθεί να είναι υψηλό. Αυτό το σχέδιο δράσης είναι το πρώτο βήμα για να γίνει η βιολογική γεωργία πλήρες μέρος του αγροδιατροφικού μας συστήματος», δήλωσε ο Ολλανδός υπουργός Γεωργίας, Piet Adema.

Η χώρα ελπίζει ότι με την επέκταση της παραγωγής, τα βιολογικά τρόφιμα θα γίνουν λιγότερο ακριβά και πιο ελκυστικά για τους καταναλωτές.