Ολοκληρώνεται το µεγαλύτερο έργο IoT στην Ευρώπη µε 30 εφαρµογές τεχνολογίας

ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Φρούτα και λαχανικά, επιτραπέζιο σταφύλι, ελιά και πατάτα είναι οι «έξυπνες» καλλιέργειες σε χώρες της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, στις οποίες από το 2017 εφαρμόζονται τεχνολογίες Διαδικτύου των Πραγμάτων μέσω του ευρωπαϊκού έργου καινοτομίας IoF2020.

Η ανάπτυξη τεχνολογιών, αλλά και οι τρόποι μείωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της ποιότητας των προϊόντων ανήκουν στα αποτελέσματα του έργου, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν εκατοντάδες αγρότες ανά την Ευρώπη να παράγουν επαρκή, ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Με την ανάγκη που υπάρχει στον αγροτικό τομέα για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στο χωράφι προς όφελος των αγροτών, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου διαδικτυακή εκδήλωση για τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα των ελληνικών οργανισμών που συμμετείχαν στο έργο IoF2020.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα Αγροδιατροφής και Διαδικτύου των Πραγμάτων στην Ευρώπη με 30 περιπτώσεις εφαρμογής τεχνολογιών και 73 εταίρους, που ολοκληρώνεται στο τέλος του τρέχοντος έτους. Στο έργο συμμετείχαν τρεις ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις και ένα ερευνητικό ίδρυμα σε τρεις διαφορετικές μελέτες περιπτώσεων.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι επιπτώσεις των τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων σε φρούτα και λαχανικά, στο επιτραπέζιο σταφύλι και στην ελιά και στην καλλιέργεια της πατάτας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συζητήσει τις δραστηριότητες σε αυτά τα πιλοτικά έργα, τα αποτελέσματά τους, τη γνώση που παρήχθη και προϊόντα που πλέον διατίθενται στην αγορά.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τις εταιρείες NEUROPUBLIC και Future Intelligence. Οι ομιλητές παρουσίασαν τα τεχνολογικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και εκείνα που επεκτάθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εφαρμογή gaiasense σε καλλιέργειες πατάτας

Το ελληνικό σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC, που χρησιμοποιείται ευρέως σε καλλιέργειες σε όλη την Ελλάδα, επέκτεινε τις δραστηριότητές του σε καλλιέργειες πατάτας στην Κύπρο, στην Ουκρανία και στην Πολωνία, στις οποίες οι συνθήκες, αλλά και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων διαφέρουν.

Οι παραγωγοί πατάτας, όπως εξήγησε κατά την ομιλία του ο Νίκος Καλατζής από την εταιρεία NEUROPUBLIC, κατάφεραν να λάβουν συμβουλές άρδευσης και φυτοπροστασίας, που τους επέτρεψαν να βελτιστοποιήσουν τη χρήση των εισροών. Επίσης, τόνισε ότι η διαλειτουργικότητα, που έχει αναπτυχθεί μέσω του προγράμματος, επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εταιρειών για πιο αποτελεσματικές εφαρμογές.

Στη μεριά των συμπερασμάτων τόνισε ότι το ελληνικό σύστημα βοήθησε μέσω της ευφυούς γεωργίας σημαντικούς παίκτες της αγοράς με μεγάλες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, στην Πολωνία, η εταιρεία που το χρησιμοποίησε προμηθεύει με πατάτες την αλυσίδα MacDonald’s. «Είμαστε σε συζητήσεις, έτσι ώστε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και μετά τη λήξη του έργου», τόνισε ο κ. Καλατζής.

Καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δημιουργήθηκαν και νέες τεχνολογίες, όπως παρουσίασε ο Χάρης Μωυσιάδης, από τη Future Intelligence, για τις καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών. Ο ίδιος παρουσίασε τη λύση QUHOMA, που πλέον διατίθεται στην αγορά μέσω του έργου. Όπως εξήγησε, η λύση δημιουργήθηκε για την ποιοτική αγροδιατροφική παραγωγή και είναι βασισμένη στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, που προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες άρδευσης και φυτοπροστασίας στους παραγωγούς από δεδομένα που συλλέγονται από τον αγρό.

Τεχνολογίες στο επιτραπέζιο σταφύλι και στην ελιά

Για την εφαρμογή τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων στο επιτραπέζιο σταφύλι και στην ελιά μίλησε ο Βαγγέλης Αναστασίου από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Κώστας Πραματάρης από τη Synelixis αντίστοιχα. Τα πειράματα που διεξήχθησαν σε επιτραπέζια σταφύλια και σε ελιές για παραγωγή ελαιολάδου περιλάμβαναν τη χρήση συστημάτων Διαδικτύου των Πραγμάτων για την παρακολούθηση και την αυτοματοποίηση της άρδευσης, τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας με την εφαρμογή πολυφασματικών καμερών σε drone και αισθητήρων ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής για μετρήσεις ευρωστίας και εδάφους αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης των εισροών και, κατά συνέπεια, του κόστους της παραγωγής, αλλά και βελτιστοποίησης της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής ανάλογα με τις επικρατούσες εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Όπως δήλωσε στην «ΥΧ» ο Σπύρος Φουντάς, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις «πιστεύω πως το έργο έδειξε πως η γεωργία ακριβείας είναι σε πολύ ώριμο στάδιο από πλευράς τεχνολογικής υποδομής, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για εκπαίδευση και ενημέρωση του αγροτικού κλάδου στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει και να χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως ένα βοηθητικό μέσο για την καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειας».

Τα αποτελέσματα, αλλά και οι λύσεις που αναπτύχθηκαν και εξελίχθηκαν στο πλαίσιο του μεγάλου αυτού έργου είναι δημοσιευμένες στην ηλεκτρονική σελίδα του έργου με τον ομώνυμο τίτλο.