Πράσινο φως από την Περιφέρεια στη συγχώνευση Θερμοκήπια Θράκης και Έλαστρον Αγροτική

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των εταιρειών Θερμοκήπια Θράκης και Έλαστρον Αγροτική

Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιρειών «Θερμοκήπια Θράκης» και «Έλαστρον Αγροτική» ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Πλαστικά Θράκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συγχώνευση εγκρίθηκε δυνάμει της αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. του καταστατικού της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ, σύμφωνα με την από 22.06.2017 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αυτής.