ΟΠΕΚΕΠΕ: Διευκρινίσεις για την εξαγωγή εξαψήφιου κωδικού στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2023

Όπως επισημαίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε σημερινή του ανακοίνωση η έκδοση του εξαψήφιου κωδικού, για τους παραγωγούς που επιθυμούν να υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ΕΑΕ 2023, μέσω πιστοποιημένου ΚΥΔ, πραγματοποιείται μέσω της διεύθυνσης:

https://eae2023.opekepe.gov.gr/landing-page

Σε περίπτωση που η διαδικασία εξαγωγής του εξαψήφιου κωδικού, για την ΕΑΕ 2023, δεν έχει πραγματοποιηθεί με χρήση της άνωθεν διεύθυνσης πρέπει να επαναληφθεί.