ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως 31/8 η υποβολή του Πιστοποιητικού Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας

Όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή οι δικαιούχοι της Δράσης 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας»,  που εφαρμόζουν βιολογικές μεθόδους καταπολέμησης του δάκου (σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 889/2008, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κάθε φορά) για το έτος δεσμεύσεων/εφαρμογής 2021 οφείλουν να προβούν σε καταχώρηση και ηλεκτρονική υποβολή του Πιστοποιητικού Εφαρμογής Βιολογικής Γεωργίας στο πληροφοριακό σύστημα της Δράσης μέχρι τις 31/08/2021, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.