ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση τιμολογίου αγοράς σπόρου ή απόδειξη λιανικής πώλησης από τους αγρότες

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται έκδοση τιμολογίου αγοράς σπόρου ή απόδειξη λιανικής πώλησης από τους αγρότες
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπογράφει ο Πρόεδρος του Οργανισμού καθορίζονται τα δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017 τόσο για τους αγρότες που είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φ.Π.Α. όσο και γι’ αυτούς που δεν είναι υπόχρεοι.

Αναλυτικά η εγκύκλιος με θέμα: «Δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017» αναφέρει:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου υπ’αριθμ. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και ΠΟΛ 1003/31-12-2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’251), για τους γεωργούς που είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς σπόρου.

Για τους γεωργούς που δεν είναι υπόχρεοι να υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου υπ’αριθμ. 4308/2014, για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής (απόδειξη λιανικής πώλησης), αντί έκδοσης τιμολογίου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι γεωργοί που επιθυμούν να καλλιεργήσουν εκτάσεις με καλλιέργειες που σύμφωνα με τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις απαιτείται η προσκόμιση τιμολογίου αγοράς σπόρου προκειμένου να κριθούν επιλέξιμοι σύμφωνα με τους όρους επιλεξιμότητας των καθεστώτων, κατά την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

Είτε

  • Τιμολόγιο πιστοποιημένοι σπόρου και καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου

Είτε

  • Απόδειξη λιανικής πώλησης, καρτέλες πιστοποιημένου σπόρου και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία και καλλιέργεια (συνημμένο Υπόδειγμα 1)

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο με θέμα: «Δικαιολογητικά έγγραφα για την καλλιεργητική περίοδο 2016/2017»

-Διαφήμιση-